Оптимизация практической деятельности при изучении лингвистических дисциплин
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
454 0
SM ISO690:2012
БОБРОВА, Юлиана. Оптимизация практической деятельности при изучении лингвистических дисциплин. In: Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”. Seria 18, Vol.3, 23-24 martie 2016, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, 2016, pp. 109-117.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 18, Vol.3, 2016
Conferința "Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului"
Chişinău, Moldova, 23-24 martie 2016

Оптимизация практической деятельности при изучении лингвистических дисциплин


Pag. 109-117

Боброва Юлиана
 
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
 
Disponibil în IBN: 28 februarie 2019


Rezumat

How to make the lesson interesting, useful, effective and developmental and how to take the students interest not only in a certain subject, but also in the educational process on the whole? The problem of arousing learners interest in studying is the most upto- date nowadays.