Dinamica populatiei Sloboziei Bolohanului (1835-1850)
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
89 0
SM ISO690:2012
CHICUŞ, Nicolae. Dinamica populatiei Sloboziei Bolohanului (1835-1850). In: Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”. Seria 18, Vol.2, 23-24 martie 2016, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, 2016, pp. 266-276. ISBN 978-9975-46-294-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 18, Vol.2, 2016
Conferința "Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului "
Chişinău, Moldova, 23-24 martie 2016

Dinamica populatiei Sloboziei Bolohanului (1835-1850)


Pag. 266-276

Chicuş Nicolae
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 27 februarie 2019


Rezumat

In the article, one of the key problems concerning the villages’ history, the population dynamics evolution of Slobozia Bolohanului is examined. The article is based on rich factual material, that is kept in the National Archive of the Republic of Moldova, in the funds - 134, where the censuses materials are concentrated and 211 - church records for evidence of marriages, births and deaths. The chronological limit includes the period since 1835 till 1850, years when the censuses were held.