Reflecţii privind dezvoltarea axiologică a curriculumului şcolar
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
139 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-07 19:28
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.016.046 (228)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (1485)
SM ISO690:2012
HADÎRCĂ, Maria. Reflecţii privind dezvoltarea axiologică a curriculumului şcolar. In: Univers Pedagogic. 2018, nr. 4(60), pp. 13-18. ISSN 1811-5470.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Univers Pedagogic
Numărul 4(60) / 2018 / ISSN 1811-5470

Reflecţii privind dezvoltarea axiologică a curriculumului şcolar

Reflections on axiological development of the school courriculum


CZU: 37.016.046
Pag. 13-18

Hadîrcă Maria
 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
 
Disponibil în IBN: 24 februarie 2019


Rezumat

Articolul pune problema crizei de valori din societatea contemporană, evidenţiază rolul curriculumului şcolar în valorizarea personalităţii elevului şi propune un referenţial axiologic la care ar trebui să se raporteze activitatea de proiectare şi realizare a educaţiei în învăţământul general.

The article tackles the crisis of values in the contemporary society, highlights the role of the school curriculum in developing the personality of the pupil, and suggests an axiological referential which could guide the development and implementation of education at the pre-university level

Cuvinte-cheie
educaţie, criză de valori, formarea personalităţii, curriculum școlar, referenţial axiologic.,

education, crisis of values, personality development, school curriculum, axiological referential.