From the internet of things (IoT) to smart cities (Sc)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
164 1
Ultima descărcare din IBN:
2019-03-22 08:36
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
004.7:[332.14:352] (1)
Comunicații între calculatoare. Rețele de calculatoare (182)
Economie regională. Economie teritorială (106)
Administrația de nivel inferior. Administrație locală. Administrație municipală. Autorități locale (264)
SM ISO690:2012
BĂJENESCU, Titu-Marius. From the internet of things (IoT) to smart cities (Sc). In: Journal of Engineering Sciences. 2018, nr. 3, pp. 85-94. ISSN 2587-3474.
10.5281/zenodo.2557328
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Journal of Engineering Sciences
Numărul 3 / 2018 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482

From the internet of things (IoT) to smart cities (Sc)

De la internetul lucrurilor (IoT) la orașele smart (SC)


CZU: 004.7:[332.14:352]
DOI: 10.5281/zenodo.2557328
Pag. 85-94

Băjenescu Titu-Marius
 
C. F. C., La Conversion
 
Disponibil în IBN: 22 februarie 2019


Rezumat

IoT represents a network of Internet-enabled, real-world objects, such as nanotechnology, consumer electronics, home appliances, sensors of all kinds, embedded systems, and personal mobile devices. It includes enabling network and communication technologies, such as IPv6, web services, RFID, and 4G networks. We are already applying IoT solutions in practical ways by using mobile devices. A key aspect of SC is the efficient management of utilities, enabled by smart metering of the residential consumption of electricity, water or gas

IoT reprezintă o rețea de obiecte din lumea reală, cum ar fi nanotehnologia, electronica de larg consum, aparatele de uz casnic, senzorii de orice fel, sistemele încorporate și dispozitivele mobile personale. Aceasta include activarea tehnologiilor de rețea și de comunicații, cum ar fi IPv6, servicii web, RFID și rețelele 4G. Aplicăm deja soluții IoT în mod practic prin utilizarea dispozitivelor mobile. Un aspect cheie al SC este gestionarea eficientă a utilităților, fiind posibilă prin măsurarea inteligentă a consumului rezidențial de energie electrică, apă sau gaz.

Cuvinte-cheie
Internet of Things, IoT markets and applications, changes introduced by IoT, Smart Cities, standards,

Internetul obiectelor, piețele și aplicațiile LoT, modificări introduse de IoT, orașe inteligente, standarde