Sănătatea sexuală feminină pe parcursul vieții
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
116 4
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-12 10:14
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[613.88+314.3]-055.2 (1)
Sănătatea şi igiena sistemului nervos. Sănătate şi etică (55)
Demografie. Studiul populației (322)
SM ISO690:2012
BOLDIȘOR (CARCEA), Elena. Sănătatea sexuală feminină pe parcursul vieții. In: Creșterea economică în condițiile globalizării Dinamica populației şi calitatea potenţialului uman. Ed. a 11-a/Vol. 3, 13-14 octombrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul Național de Cercetări Economice, 2016, pp. 85-96.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Creșterea economică în condițiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 3, 2016
Conferința "Creșterea economică în condițiile globalizării:"
Chișinău, Moldova, 13-14 octombrie 2016

Sănătatea sexuală feminină pe parcursul vieții


CZU: [613.88+314.3]-055.2
Pag. 85-96

Boldișor (Carcea) Elena
 
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
 
Disponibil în IBN: 22 februarie 2019


Rezumat

Sexual health throughout the life is one of the current priorities for most countries because its condition affects all stages of life. An increased attention to this area is as important as for any other area. The government has to invest in the sex education in order to have a healthy population. The purpose of this article is to conduct a descriptive analysis of sexual health during the life by studying the concepts and describing each stage of life, and the identification of their specific sexual health issues. For the research were used the following data sources: NBS, WHO Mortality Database, TransMONEE and European Health for All database (HFA-DB). The obtained results show the whole picture of female sexual health. According to the available data a higher morbidity by sexually transmitted diseases was observed in the young population in the reproductive age than for the general population, and a higher mortality frequency caused by malignancies for more advanced ages.

Cuvinte-cheie
sexual health, sex education, STI, malignant tumors, lifecycle

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Cristea, S.</dc:creator>
<dc:date>2013-04-25</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'>Educaţia pentru/prin lectură reprezintă o dimensiune particulară a educaţiei intelectuale. Are ca funcţie pedagogică generală receptarea, interiorizarea şi valorificarea resurselor cognitive ale lecturii în mediul şcolar şi extraşcolar. Ca metodă didactică, lectura constituie „o cale de acces la valorile culturii”, promovată în perspectiva educaţiei permanente. </dc:description>
<dc:description xml:lang='en'>Education for/through reading is a particular dimension of intellectual education. A general pedagogical function is perception, internalization and use of cognitive resources of reading in school and extracurricular activities. As a teaching method, reading is “an essential way of access to cultural values “ promoted in perspective of lifelong learning. </dc:description>
<dc:source>Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională 78 (2) 54-56</dc:source>
<dc:subject>Education for/through reading</dc:subject>
<dc:subject>reading – school reports</dc:subject>
<dc:subject>social practices of reading</dc:subject>
<dc:subject>reading as a teaching method</dc:subject>
<dc:title>Educaţia pentru lectură</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>