Sănătatea sexuală feminină pe parcursul vieții
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
120 4
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-12 10:14
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[613.88+314.3]-055.2 (1)
Sănătatea şi igiena sistemului nervos. Sănătate şi etică (56)
Demografie. Studiul populației (325)
SM ISO690:2012
BOLDIȘOR (CARCEA), Elena. Sănătatea sexuală feminină pe parcursul vieții. In: Creșterea economică în condițiile globalizării Dinamica populației şi calitatea potenţialului uman. Ed. a 11-a/Vol. 3, 13-14 octombrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul Național de Cercetări Economice, 2016, pp. 85-96.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Creșterea economică în condițiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 3, 2016
Conferința "Creșterea economică în condițiile globalizării:"
Chișinău, Moldova, 13-14 octombrie 2016

Sănătatea sexuală feminină pe parcursul vieții


CZU: [613.88+314.3]-055.2
Pag. 85-96

Boldișor (Carcea) Elena
 
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
 
Disponibil în IBN: 22 februarie 2019


Rezumat

Sexual health throughout the life is one of the current priorities for most countries because its condition affects all stages of life. An increased attention to this area is as important as for any other area. The government has to invest in the sex education in order to have a healthy population. The purpose of this article is to conduct a descriptive analysis of sexual health during the life by studying the concepts and describing each stage of life, and the identification of their specific sexual health issues. For the research were used the following data sources: NBS, WHO Mortality Database, TransMONEE and European Health for All database (HFA-DB). The obtained results show the whole picture of female sexual health. According to the available data a higher morbidity by sexually transmitted diseases was observed in the young population in the reproductive age than for the general population, and a higher mortality frequency caused by malignancies for more advanced ages.

Cuvinte-cheie
sexual health, sex education, STI, malignant tumors, lifecycle

BibTeX Export

@article{ibn_3715,
author = {Şciuca, S.S. and Turcu, O. and Anghel-Jarcuţchi, V. and Selevestru, R. and Neamţu, L. and Şevcenco, S. and Vişnevschi-Rusnac, L.},
title = {Fibroza pulmonară idiopatică la copii},
journal = {Analele Ştiinţifice ale USMF  „N. Testemiţanu”},
year = {2010},
volume = {11 (5)},
pages = {239-244},
month = {Oct},
abstract = {(EN) Idiopathic Pulmonary Fibrosis in Children
Idiopathic pulmonary fibrosis is a chronic and progressive lung disorder of unknown etiology.
It is the most common of the idiopathic interstitial lung diseases, but it is relatively rare in
population. The most common complaint is progressive dyspnea. Pulmonary function testing
reveals a restrictive ventilatory defect with a diminished diffusion capacity. The imagistic
examine of the lungs demonstrates fibrotic and cystic areas interspersed with normal lung. No definitive medical treatment is available, although most patients are given prolonged courses of cytotoxic agents, alone or in combination with corticosteroids.},
abstract = {(RO) Fibroza pulmonară idiopatică este o maladie pulmonară cronică şi progresivă de etiologie
necunoscută. Prezintă cea mai frecventă entitate din afecţiunile pulmonare idiopatice interstiţiale, fiind relativ rară. Tabloul clinic este dominat de dispneea progresivă. Testările funcţiei pulmonare relevă modificări ventilatorii restrictive cu capacitatea de difuzie redusă. Examenul imagistic al plămânilor prezintă modificări fibrozante şi chistice alternate cu sectoare pulmonare normale. Nu este disponibil un tratament medical definitiv, deşi majoritatea pacienţilor urmează cure îndelungate de remedii citotoxice, în monoterapie sau în combinaţie cu corticosteroizi.},
url = {https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/3715},
}