Academicianul Valeriu Pasat la vârsta împlinirilor
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
140 3
Ultima descărcare din IBN:
2019-09-17 15:22
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
94(478)(092) (90)
Istoria Moldovei. Republica Moldova (21)
SM ISO690:2012
ENCIU, Nicolae. Academicianul Valeriu Pasat la vârsta împlinirilor. In: Revista de Istorie a Moldovei. 2018, nr. 3(115), pp. 12-18. ISSN 1857-2022.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Istorie a Moldovei
Numărul 3(115) / 2018 / ISSN 1857-2022

Academicianul Valeriu Pasat la vârsta împlinirilor

Academician Valeriu Pasat at the age of achievements


CZU: 94(478)(092)
Pag. 12-18

Enciu Nicolae
 
Institutul de Istorie
 
Disponibil în IBN: 21 februarie 2019


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Băţ, M.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat din Moldova, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Simalcsik, A.</creatorName>
<affiliation>“Olga Necrasov” Center of Anthropological Research of Romanian Academy , România</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Zanoci, A.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat din Moldova, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='en'><p>A place of Life and Death. Burials and human bone finds in the Iron Age settlement at Saharna Mare / &rdquo;Dealul Mănăstirii&rdquo;: archaeological data and anthropological analysis</p></title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2019</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>2345-1462</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>Middle Dniester region</subject>
<subject>Iron age</subject>
<subject>settlement</subject>
<subject>fortification</subject>
<subject>burials</subject>
<subject>human bone finds</subject>
<subject>bone pathologies</subject>
<subject>dental pathologies</subject>
<subject>cutting traces</subject>
<subject>traumas</subject>
<subject>perimortem traumas.</subject>
<subject>regiunea Nistrului Mijlociu</subject>
<subject>epoca fierului</subject>
<subject>aşezare</subject>
<subject>fortificaţie</subject>
<subject>înmormântări</subject>
<subject>resturi osteologice umane</subject>
<subject>boli osoase</subject>
<subject>boli dentare</subject>
<subject>urme de tăiere</subject>
<subject>traumatisme</subject>
<subject>traumatisme perimortem</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>902/904(478)</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2019-12-27</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p>Among the numerous vestiges of the Iron Age at Saharna Mare / &ldquo;Dealul Mănăstirii&rdquo;, there are 11 finds of human remains, which are of particular interest for the interdisciplinary research of the site. In this article, we propose combining archaeological data with anthropological ones. The analyzed skeletal material comes from six types of archaeological contexts: &ldquo;cultic structure&rdquo;, &ldquo;ditch&rdquo;, &ldquo;rampart&rdquo;, &ldquo;grave&rdquo;, &ldquo;dwelling&rdquo;, and &ldquo;cultural layer&rdquo; (Fig. 2; 3). In all the analyzed cases the identified osteological remains come from a single individual. In total, seven individuals were identified, one of whom is female and six are male. Regarding age distribution, most individuals fall within the age range of 30-60 years (maturus). One individual falls within the age range of 20-30 years (adultus), and another one has passed the age of 60 (senilis). As a result of the paleopathological analyses, a wide spectrum of dental pathologies (supragingival calculus, cavities, abscess, antemortem tooth loss) and bone pathologies (osteoarthritis, intervertebral disc herniation, porotic hyperostosis) were recorded. The analysis of occupational indicators showed over-demanding physical activities, spatial mobility, and horseback riding. Traces of violent death, such as cranial and postcranial fractures, have been reported in several cases. There were also identified injuries with signs of healing.</p></description>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p>Printre numeroasele vestigii atribuite epocii fierului de la Saharna Mare / &rdquo;Dealul Mănăstirii&rdquo; se evidențiază 11 descoperiri de oseminte umane, care prezintă un interes deosebit pentru cercetarea interdisciplinară a sitului. &Icirc;n articolul de față ne-am propus reunirea informațiilor arheologice cu cele antropologice. Materialul scheletic analizat provine din șase tipuri de contexte arheologice: &bdquo;complex de cult&rdquo;, &bdquo;șanț&rdquo;, &bdquo;palisadă&rdquo;, &bdquo;morm&acirc;nt&rdquo;, &bdquo;locuință&rdquo; și &bdquo;strat cultural&rdquo; (Fig. 2; 3). &Icirc;n toate cazurile analizate resturile osteologice identificate provin de la c&acirc;te un singur individ. &Icirc;n total, au putut fi identificați şapte indivizi, din care unul este de sex feminin și șase sunt de sex masculin. Din punct de vedere al repartiției pe v&acirc;rste, majoritatea indivizilor se &icirc;ncadrează &icirc;n intervalul de v&acirc;rstă 30-60 ani (maturus). Un singur individ se &icirc;ncadrează &icirc;n intervalul de v&acirc;rstă 20-30 ani (adultus), iar altul a trecut de v&acirc;rsta de 60 ani (senilis). Ca urmare a analizelor paleopatologice, a fost &icirc;nregistrat un spectru larg de patologii dentare (tartrul supragingival, caria, abcestul, căderile dentare antemortem) și osoase (osteortrita, hernia intervertebrală, hiperostoza porotică). S-a urmărit și indentificarea markerilor stresului ocupațional, asociați cu activităţile fizice suprasolicitante, mobilitatea terestră, activităţile ecvestre etc. La o serie de indivizi au fost atestate urme de moarte violentă, precum fracturile craniene și postcraniene. Au fost identificate şi traumatisme cu urme de vindecare.</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>