Provocările implementării politicilor de incluziune socială a Persoanelor cu dizabilităţi în RM
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
206 7
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-08 08:31
SM ISO690:2012
MUNTEANU, Parascovia. Provocările implementării politicilor de incluziune socială a Persoanelor cu dizabilităţi în RM. In: Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători. 10 martie 2015, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2015, p. 172.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători 2015
Conferința "Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători"
Chișinău, Moldova, 10 martie 2015

Provocările implementării politicilor de incluziune socială a Persoanelor cu dizabilităţi în RM


Pag. 172-172

Munteanu Parascovia
 
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
 
Disponibil în IBN: 19 februarie 2019Teza

Conform datelor oficiale, actualmente în Republica Moldova sunt circa 179 mii de persoane cu dizabilităţi, care reprezintă peste 5% din populaţia ţării. Aceste persoane se confruntă cu o multitudine de probleme precum discriminarea, sărăcia, şomajul, accesul redus la servicii publice de toate nivelurile, instituţionalizarea şi marginalizarea. Studiul sociologic ”Percepţiile populaţiei din Republica Moldova privind fenomenul discriminării” efectuat în perioada martie-septembrie 2010 în cadrul Programului Societate Civilă al Fundaţiei Soros-Moldova, reflectă că persoanele cu dizabilităţi mintale şi fizice (68% şi respectiv 66%) sunt cel mai frecvent discriminate. Situaţiile de discriminare a persoanelor cu dizabilităţi se manifestă cel mai des la angajarea în câmpul muncii (-63 %), la locul de muncă (-51%) şi în instituţiile educaţionale (-31%). În anul 2010 Republica Moldova a ratificat Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi (Legea nr. 166 din 09.07.2010) care impune o serie de măsuri pentru a garanta drepturile persoanelor cu dizabilităţi. În pofida măsurilor întreprinse de Guvern în ultimii ani, Comitetul ONU pentru Drepturi Economice, Sociale şi Culturale manifestă o îngrijorare sporită privind situaţia copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi în Republica Moldova în ceea ce priveşte rata înaltă a instituţionalizării, şomajul, nivelul înalt de sărăcie, practicile violente şi discriminatorii în unităţile medicale şi de psihiatrie, ratele descrescânde de şcolarizare din ciclurile primar şi secundar şi calitatea educaţiei copiilor cu dizabilităţi (E/C.12/MDA/CO/2 Observaţii finale ale Comitetul ONU pentru Drepturi Economice, Sociale şi Culturale pentru Republica Moldova-sesiunea din mai 2011).