Procedeul generalizat de calcul al regimului în reţeleii cu sarcini şi surse de generare distribuite
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
201 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-05 18:32
SM ISO690:2012
TATIAN, Ivan. Procedeul generalizat de calcul al regimului în reţeleii cu sarcini şi surse de generare distribuite. In: Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători. 10 martie 2015, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2015, p. 42.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători 2015
Conferința "Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători"
Chișinău, Moldova, 10 martie 2015

Procedeul generalizat de calcul al regimului în reţeleii cu sarcini şi surse de generare distribuite


Pag. 42-42

Tatian Ivan
 
Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 14 februarie 2019Teza

Dezvoltarea generării distribuite (GD) în rețelele de joasă tensiune creează dificultăți la calcularea regimurilor normale și de avarie, influențează asupra calității și siguranții furnizării energiei consumatorilor. Urmare a dezvoltării GD sunt posibile regimurile de inversare ale fluxurilor de putere în reţelele de joasă tensiune, care nu sunt sesizate de către operatorul de transport de sistem (OTS), dar care au impact asupra regimului sistemului. Scopul acestei lucrări constă în elaborarea procedeului generalizat de calcul a regimurilor în reţeaua de distribuţie de joasă tensiune cu consumatori şi surse de generare distribuite (a vedea figura). 123(1)123(1)(;;;........;;;;;;........;;)TSSSSNSNEEEENENXIIIIIIIIII−−=- matricea transponată a mărimilor necunoscute; ISIEESEZBBBBB=- matricea pătrată a coeficienţilor mărimilor necunoscute; 0102030(1)012311(1)10(;;;......;;;;;;......;;)TNNNNYEEEEEEEEEE−−=−−−−−-matricea tensiunilor surselor conectate la linie, inclusiv, 0102030(1)00......NNEEEEEE−======- tensiunea electromotoare a sursei de alimentare a liniei. Se prezintă rezultatele calculelor regimurilor sub sarcină, mers în gol şi de scurtcircuit în reţea, obţinute fără a modifica topologia circuitului.

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="<p>Procedeul generalizat de calcul al regimului &icirc;n reţeleii cu sarcini şi surse de generare distribuite</p>">
<meta name="citation_author" content="Tatian Ivan">
<meta name="citation_publication_date" content="2015">
<meta name="citation_collection_title" content="Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători">
<meta name="citation_firstpage" content="42">
<meta name="citation_lastpage" content="42">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/42-42_1.pdf">