Calcularea parametrilor în dispozitivele semiconductoare
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
180 0
SM ISO690:2012
SPRINCEAN, Galina. Calcularea parametrilor în dispozitivele semiconductoare. In: Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători. 10 martie 2015, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2015, p. 41.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători 2015
Conferința "Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători"
Chișinău, Moldova, 10 martie 2015

Calcularea parametrilor în dispozitivele semiconductoare


Pag. 41-41

Sprincean Galina
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 14 februarie 2019