Calculul regimului nesimetric în reţeaua trifazată
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
160 4
Ultima descărcare din IBN:
2020-11-03 07:39
SM ISO690:2012
IVAŞIN, Denis. Calculul regimului nesimetric în reţeaua trifazată. In: Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători. 10 martie 2015, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2015, p. 37.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători 2015
Conferința "Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători"
Chișinău, Moldova, 10 martie 2015

Calculul regimului nesimetric în reţeaua trifazată


Pag. 37-37

Ivaşin Denis
 
Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 14 februarie 2019Teza

În reţeaua trifazată nesimetria poate fi condiţionată atât de neuniformitatea consumurilor de energie pe fazele reţelei, cât şi de modificarea topologiei reţelei de alimentare. În lucrare se examinează cazul calculului regimului nesimetric la ruperea nulului reţelei trifazate cu sarcini distribuite cu metoda din [1]. Metoda are la bază teoremele Kirhhgoff. Circuitul se divizează în porţiuni descrise de scheme echivalente cu parametri concentraţi, se includ trei grupe de parametri: parametrii conductoarelor fazelor, sarcinilor şi neutru, însuşi firul neutru. Această separare ne permite să obţinem ecuaţia matricială BX=Y, în care:B – matricea pătrată nxn a coeficienţilor de pe lângă variabilele independente; X - vectorul mărimilor necunoscute (curenţii din sarcini); Y- tensiunile electromotoare a sursei de alimentare. Aceste mărimi sunt prezentate de expresiile: 12(1)12(1)12(1)(,,...,,,,,...,,,,,...,,);TASASASnASnBSBSBSnBSnACCSCSnCSnXIIIIIIIIIIII−−−= (,,,0,0,....,0)ABCYEEE=- include n componente; (1,)(1,)(1,)EEEASiBSiCSiASkkBSkkCSkkBBBBBBB−−−=- expresia include matricele EASiB, EBSiB, ECSiB,ce prezintă impedanţele fazelor, sarcinilor şi a porţiunilor neutrului. Matricele (1,)ASkkB−, (1,)BSkkB−,(1,)CSkkB− includ impedanţe ale neutrului dintre punctele de racord ale sarcinilor cu indicii i-1 şi i. O astfel de prezentare a schemei echivalente şi a divizării neutrului în porţiuni între sarcinile racordate la reţeaua trifazată ne permite simularea de rupere a neutrului şi calcularea nesimetriei în punctele de racordare ale sarcinilor la reţea după un algoritm unic de calcul al regimului în circuit.