Vinovăția victimei - problemă a cauzalității criminalității
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
113 9
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-22 10:28
SM ISO690:2012
URSU, Viorica. Vinovăția victimei - problemă a cauzalității criminalității. In: Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători. 10 martie 2014, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2014, p. 136. ISBN 978-9975-4257-2-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători 2014
Conferința "Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători"
Chișinău, Moldova, 10 martie 2014

Vinovăția victimei - problemă a cauzalității criminalității


Pag. 136-136

Ursu Viorica12
 
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 12 februarie 2019


Cuvinte-cheie
„vinovăţia” victimei, victimologie, victimologie criminologică, persoană vătămată, victimitate, vulnerabilitate victimală, situaţie victimogenă, prevenire victimologică, împăcare


Teza

Cercetarea victimologică a „vinovăției” victimei reprezintă cheia de soluționare a problemei cauzalității criminalității și clarificării mecanismului comportamentului infracțional individual, fiind importantă, de asemenea, la individualizarea răspunderii și pedepsei penale a făptuitorului, precum și la elaborarea și realizarea măsurilor de prevenire victimologică [1]. “Vinovăția” victimei în criminologie - victimologia – este abordată ca o categorie socialpsihologică, care are o însemnătate morală și servește ca bază pentru soluționarea problemei privind răspunderea socială atât a individului cât și a grupului social, colectivului sau persoanei juridice. Vinovăția în victimologie, ca o categorie socială, se exprimă prin comportarea necorespunzătoare a victimei infracțiunii, determinate de atitudinea ei negativă față de interesele societății, instituției ei sau cetățeni. Așadar, criminologia studiază vinovăția victimei, ca una din verigile sistemului cauzal al infracțiunii, care se manifestă atât prin comportamentul ei provocator – circumstanța ce influențează asupra vinovăției și răspunderii subiectului infracțiunii, cât și prin comportamentul ușuratic, neatent, riscant sau neprevăzător al persoanelor vătămate [2]. Totodată, problema „vinovăției” victimei nu trebuie supraapreciată în cadrul teoriei și practicii luptei împotriva criminalității. Supraestimarea acestei probleme poate duce la denaturarea perspective investigațiilor victimologice și aplicării lor incorecte în practică [3].