O redescoperire a sculpturii naționale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
282 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-02 21:20
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
730.03(478)"1940-2010" (1)
Arte plastice (262)
SM ISO690:2012
STĂVILĂ, Tudor. O redescoperire a sculpturii naționale. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2018, nr. 4(51), pp. 174-175. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 4(51) / 2018 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687

O redescoperire a sculpturii naționale

A rediscovery of the national sculpture


CZU: 730.03(478)"1940-2010"
Pag. 174-175

Stăvilă Tudor
 
Institutul Patrimoniului Cultural
 
Disponibil în IBN: 7 februarie 2019


Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-71745</doi_batch_id>
<timestamp>1632061507</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Academia de Ştiinţe a Moldovei</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă  „Akademos”</full_title>
<issn media_type='print'>18570461</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2018</year>
</publication_date>
<issue>4(51)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>O redescoperire a sculpturii naționale</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Tudor</given_name>
<surname>Stăvilă</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2018</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>174</first_page>
<last_page>175</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>