Rolul școlii științifice „Magaraci” în dezvoltarea domeniului vitivinicol moldovenesc
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
276 1
Ultima descărcare din IBN:
2019-02-11 11:38
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
001.891:[634.8+663.2](478) (4)
Metodologia generală. Metode științifice și tehnice de cercetare. Analiza și sinteza științifică (874)
Viticultură. Viță de vie. Vii (412)
Vin. Producerea vinului. Oenologie (297)
SM ISO690:2012
GĂINĂ, Boris. Rolul școlii științifice „Magaraci” în dezvoltarea domeniului vitivinicol moldovenesc. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2018, nr. 4(51), pp. 19-20. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 4(51) / 2018 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687

Rolul școlii științifice „Magaraci” în dezvoltarea domeniului vitivinicol moldovenesc

The role of the “Magaraci” scientific school in the development of the Moldovan viticulture


CZU: 001.891:[634.8+663.2](478)
Pag. 19-20

Găină Boris
 
Academia de Ştiinţe a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 7 februarie 2019