Conferința astrală a fraților Moscalenco
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
100 1
Ultima descărcare din IBN:
2019-02-11 10:50
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
53(478)(063) (7)
Fizică (1100)
SM ISO690:2012
BOLOGA, Mircea. Conferința astrală a fraților Moscalenco. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2018, nr. 4(51), pp. 11-12. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 4(51) / 2018 / ISSN 1857-0461

Conferința astrală a fraților Moscalenco

The astral conference of the Moscalenco brothers


CZU: 53(478)(063)
Pag. 11-12

Bologa Mircea
 
Institutul de Fizică Aplicată
 
Disponibil în IBN: 7 februarie 2019