Referitor la „hibrid”, „monstru” „Janus” ş.a.m.d. şi la „instabilitatea” lui în limbă
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
410 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-08-10 16:03
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
81'36 (53)
Lingvistică. Limbi (3719)
SM ISO690:2012
GABINSCHI, Marc. Referitor la „hibrid”, „monstru” „Janus” ş.a.m.d. şi la „instabilitatea” lui în limbă. In: Philologia. 2018, nr. 5-6(299-300), pp. 69-78. ISSN 1857-4300.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 5-6(299-300) / 2018 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

Referitor la „hibrid”, „monstru” „Janus” ş.a.m.d. şi la „instabilitatea” lui în limbă

On the „hybrid”, „monstre”, „janus” etc. ant its „instability” in the language

CZU: 81'36

Pag. 69-78

Gabinschi Marc
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
Disponibil în IBN: 5 februarie 2019


Rezumat

Autorul (care a respins întotdeauna versiunile potrivit cărora infinitivul ar fi de natură să dispară peste tot, la fel ca şi în limbile ariei balcanice) examinează în prezenta lucrare unele păreri, deşi exprimate în termeni excentrici moderni (dar amintind cele menţionate mai sus), care prezintă infinitivul ca un „hibrid”, „monstru”, „Janus” etc., chipurile instabil în limbi din cauza naturii sale „duble”. Astfel de teorii sunt lipsite de orice temei, deoarece contrazic brusc faptele, dar şi identifică implicit versul ca atare doar cu formele lui predicative. Ilustrând starea de lucruri adevărată prin construcţiile efemere post-infinitivale din româna veche, de tipul de-a facerea, amintind nişte hibride care au dispărut demult.

The author who has always rejected the versions of the infinitive being disposed to disappear everywhere, allegedly the same as in the Balkan area, treats in the present paper some views, although expressed in eccentric modern terms (but similar in essence to the afore-mentioned) which portray the infinitive as a „hybrid”, a „monstre”, a „janus” etc., supposedly instable in the languages due to its own „double” nature. Such theories are completely groundless, contradicting the facts, as well as being based on implicitely identifying the verb as such only with its predicative forms. To illustrate the true state of things through contrast, the ephemeral infinitive-based hybrid-like forms of the old Rom. de-a facerea type, disappeared long ago, is adduced.

Cuvinte-cheie
„hibrid”, „monstru”, „Janus”, „instabilitate”, „contrast”, factorul-ecou., „Janus”,

„hybrid”, „monster”, „instability”, contrast, echo-factor.