Abuzul emoțional în relațiile dintre părinți și adolescenți
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
20 0
SM ISO690:2012
VINNICENCO, Elena. Abuzul emoțional în relațiile dintre părinți și adolescenți. In: Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului. Seria 19, Vol.1, 24 martie 2017, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2017, pp. 96-101. ISBN 978-9975-46-333-1.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 19, Vol.1, 2017
Conferința "Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului"
Chișinău, Moldova, 24 martie 2017

Abuzul emoțional în relațiile dintre părinți și adolescenți


Pag. 96-101

Vinnicenco Elena
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 31 ianuarie 2019


Rezumat

In this article we will analyze emotional abuse as a chronic action of parents which damages or impede the development of adolescent’s positive self-image.In this context, the frequent causes of emotional abuse appearance in the relations between parents and adolescents are characterized. The consequences of emotional abuse which affect the adolescent’s life are also revealed. In conclusion, we propose some recommendations which concern the prevention of emotional abuse in the relations between parents and adolescents.