Abuzul emoțional în relațiile dintre părinți și adolescenți
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
2 0
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Conferința "Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului"
Chișinău, Moldova, 24 martie 2017, manifestare științifică națională

Abuzul emoțional în relațiile dintre părinți și adolescenți


Pag. 96-101

Vinnicenco Elena
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 31 ianuarie 2019


Rezumat

In this article we will analyze emotional abuse as a chronic action of parents which damages or impede the development of adolescent’s positive self-image.In this context, the frequent causes of emotional abuse appearance in the relations between parents and adolescents are characterized. The consequences of emotional abuse which affect the adolescent’s life are also revealed. In conclusion, we propose some recommendations which concern the prevention of emotional abuse in the relations between parents and adolescents.