Медицинское страхование в Республике Молдова. Сколько стоит медицина в РМ?
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
303 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
336.14:369.2 (1)
Finanțe publice. Finanțele statului în general (177)
Asigurarea nevoilor mentale și materiale de viață (518)
SM ISO690:2012
SVIRIDENCO, Lidia; BURUDJI, Stefanida. Медицинское страхование в Республике Молдова. Сколько стоит медицина в РМ? In: Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации. Ediția 3, 7 decembrie 2017, Comrat. Comrat, Republica Moldova: Tipogr. "A & V Poligraf, 2017, pp. 229-235. ISBN 978-9975-3021-7-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Ediția 3, 2017
Conferința "Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации"
Comrat, Moldova, 7 decembrie 2017

Медицинское страхование в Республике Молдова. Сколько стоит медицина в РМ?


CZU: 336.14:369.2
Pag. 229-235

Sviridenco Lidia, Burudji Stefanida
 
Universitatea de Stat din Comrat
 
Disponibil în IBN: 30 ianuarie 2019