Radicalic hydroazidation of terpenoids. Synthesis of ent-kaurenoic derivatives functionalized withtriazole fragments
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
100 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-04 12:44
SM ISO690:2012
GÎRBU, Vladilena; GRINCO, Marina; KULCIŢKI, Veaceslav; RENAUD, Philippe. Radicalic hydroazidation of terpenoids. Synthesis of ent-kaurenoic derivatives functionalized withtriazole fragments. In: Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători . Ediția 5, Vol.2, 15 martie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2016, pp. 81-85.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 5, Vol.2, 2016
Conferința "Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători "
Chișinău, Moldova, 15 martie 2016

Radicalic hydroazidation of terpenoids. Synthesis of ent-kaurenoic derivatives functionalized with
triazole fragments


Pag. 81-85

Gîrbu Vladilena1, Grinco Marina1, Kulciţki Veaceslav1, Renaud Philippe2
 
1 Institutul de Chimie al AŞM,
2 Universitatea din Berna, Elveţia
 
Disponibil în IBN: 30 ianuarie 2019