Calculul regimului rețelelor electrice de joasă tensiune cu surse de energie regenerabilă distribuită
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
215 5
Ultima descărcare din IBN:
2020-10-30 14:56
SM ISO690:2012
VIERU, Dmitrii. Calculul regimului rețelelor electrice de joasă tensiune cu surse de energie regenerabilă distribuită. In: Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători . Ediția 5, Vol.2, 15 martie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2016, pp. 66-69.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 5, Vol.2, 2016
Conferința "Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători "
Chișinău, Moldova, 15 martie 2016

Calculul regimului rețelelor electrice de joasă tensiune cu surse de energie regenerabilă distribuită


Pag. 66-69

Vieru Dmitrii
 
Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 30 ianuarie 2019


Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-71272</doi_batch_id>
<timestamp>1623830458</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
<full_title>Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători </full_title>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2016</year>
</publication_date>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>Calculul regimului rețelelor electrice de joasă tensiune cu surse de energie regenerabilă distribuită</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Dmitrii</given_name>
<surname>Vieru</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2016</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>66</first_page>
<last_page>69</last_page>
</pages>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>