Calculul regimului rețelelor electrice de joasă tensiune cu surse de energie regenerabilă distribuită
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
216 5
Ultima descărcare din IBN:
2020-10-30 14:56
SM ISO690:2012
VIERU, Dmitrii. Calculul regimului rețelelor electrice de joasă tensiune cu surse de energie regenerabilă distribuită. In: Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători . Ediția 5, Vol.2, 15 martie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2016, pp. 66-69.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 5, Vol.2, 2016
Conferința "Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători "
Chișinău, Moldova, 15 martie 2016

Calculul regimului rețelelor electrice de joasă tensiune cu surse de energie regenerabilă distribuită


Pag. 66-69

Vieru Dmitrii
 
Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 30 ianuarie 2019


Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-71272</cfResPublId>
<cfResPublDate>2016</cfResPublDate>
<cfVol>Ediția 5, Vol.2</cfVol>
<cfStartPage>66</cfStartPage>
<cfISBN></cfISBN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/71272</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>Calculul regimului rețelelor electrice de joasă tensiune cu surse de energie regenerabilă distribuită</p></cfTitle>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-54764</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-54764</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-54764-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Vieru</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Dmitrii</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>