Probleme actuale privind statutul juridic al inspectoratului general de carabinieri ca subiect al activității polițienești
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
14 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
351.746 (24)
Activități specifice administrației publice (394)
SM ISO690:2012
GUŢULEAC, Victor; COMARNIŢCAIA, Elena; GABUJA, Victoria. Probleme actuale privind statutul juridic al inspectoratului general de carabinieri ca subiect al activității polițienești. In: Legea şi Viaţa. 2019, nr. 1(325), pp. 13-19. ISSN 1810-309X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 1(325) / 2019 / ISSN 1810-309X

Probleme actuale privind statutul juridic al inspectoratului general de carabinieri ca subiect al activității polițienești

Actual problems regarding the legal status of the general carabinier inspectorate as a political activity


CZU: 351.746
Pag. 13-19

Guţuleac Victor1, Comarniţcaia Elena2, Gabuja Victoria1
 
1 Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată,
2 BAA „Legal Service”
 
Disponibil în IBN: 29 ianuarie 2019


Rezumat

Inspectoratul General de Carabinieri este unul dintre subiecții activității polițienești. El este destinat să asigure, în colaborare cu poliția sau independent, ordinea publică, apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, proprietatea privată, să asigure paza și apărarea unor obiective de importanță deosebită, să participe la lichidarea consecințelor avariilor sau ale situațiilor excepționale cu caracter natural, tehnogen ori ecologic. Determinarea corectă și reglementarea amplă a statutului juridic este condiția de bază care determina eficacitatea și legalitatea activității acestui subiect al activității polițienești.

The General Inspectorate of Carabineers is one of the subjects of the police activity. It is intended to ensure, in cooperation with the police or independent, public order, the protection of the fundamental rights and freedoms of citizens, private property, the guarding and defense of objectives of particular importance, to participate in the liquidation of the consequences of the damage or the exceptional situations with natural, tehnogen or ecological character. The correct determination and broad regulation of legal status is the basic condition determining the effectiveness and legality of the activity of this subject of police activity.

Cuvinte-cheie
Inspectoratul General de Carabinieri, ordinea publică, activitatea polițienească, subiecți ai activității polițienești, statut juridic.,

General Inspectorate of Carabineers, Public order, police activity, subjects of police activity, legal status.