Evaluarea obiectivelor strategiei naționale de adaptare la schimbarea climei și contribuția Institutului de Ecologie și Geografie în realizarea acestora
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
141 5
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-24 17:44
SM ISO690:2012
BACAL, Petru; NEDEALCOV, Maria; RĂILEANU, Valentin. Evaluarea obiectivelor strategiei naționale de adaptare la schimbarea climei și contribuția Institutului de Ecologie și Geografie în realizarea acestora. In: Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice. Ediția a 2-a, 23 noiembrie 2018, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat “Dimitrie Cantemir”, 2018, pp. 222-228. ISBN 978-9975-3178-9-4.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a, 2018
Conferința "Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice"
Chișinău, Moldova, 23 noiembrie 2018

Evaluarea obiectivelor strategiei naționale de adaptare la schimbarea climei și contribuția Institutului de Ecologie și Geografie în realizarea acestora


Pag. 222-228

Bacal Petru, Nedealcov Maria, Răileanu Valentin
 
Institutul de Ecologie şi Geografie
 
Disponibil în IBN: 28 ianuarie 2019


Rezumat

Climate change is one of the major challenges of contemporary society, and the coherent implementation of effective adaptation measures becomes an overriding imperative of public policies in the all the world's states. As a member of the UN Framework Convention on Climate Change, the Republic of Moldova, starting since 2015 year, the implementing of the National Strategy on the Adaptation to Climate Change and of its Action Plan. The purpose of the paper is to evaluate the objectives and achievements in the implementation of the Strategy's Action Plan. The main research topics are: a) the main objectives and actions of the Strategy; b) the costs and terms of realization; c) the level of achievement of the planned actions, overall, by objectives and areas of implementation; d) achievements of the Institute of Ecology and Geography in the context of the implementation of the Strategy; e) the existing constraints in carrying out the planned actions.

Cuvinte-cheie
strategie, adaptare, climă, obiective, costuri, realizări