Realizări şi probleme în implimentarea strategiilor naţionale de conservare a diversităţii biologice
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
97 2
Ultima descărcare din IBN:
2019-05-04 08:39
SM ISO690:2012
NISTOR, Valentina; BACAL, Petru. Realizări şi probleme în implimentarea strategiilor naţionale de conservare a diversităţii biologice. In: Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice. Ediția a 2-a, 23 noiembrie 2018, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat “Dimitrie Cantemir”, 2018, pp. 69-73. ISBN 978-9975-3178-9-4.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a, 2018
Conferința "Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice"
Chișinău, Moldova, 23 noiembrie 2018

Realizări şi probleme în implimentarea strategiilor naţionale de conservare a diversităţii biologice


Pag. 69-73

Nistor Valentina, Bacal Petru
 
Institutul de Ecologie şi Geografie
 
Disponibil în IBN: 28 ianuarie 2019


Rezumat

At the present, the issue of biodiversity conservation has become a priority concern of public policies and research centers around the world. Increasing the negative impact on the biosphere generates significant changes in biodiversity and natural habitats. The purpose of this paper is to evaluate the objectives of the National Strategies for the Conservation of Biological Diversity and the achievements achieved in the implementation of its Action Plan. The main research topics are: a) the main objectives and actions of the Strategy; b) the costs and terms of realization; c) the level of achievement of the planned actions, overall, by objectives and areas of implementation; d) the existing constraints in carrying out the planned actions

Cuvinte-cheie
diversitate biologică, strategie. obiective, realizări

BibTeX Export

@article{ibn_7324,
author = {Solomon, N. and Solomon, N.},
title = {The phrasal verbs and the role of context in understanding them},
journal = {Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)},
year = {2007},
volume = { (10)},
pages = {187-189},
month = {Jul},
abstract = {(RO) Multe verbe ale limbii engleze sunt urmate de prepoziţii, de particule adverbiale, sau de ambele, formând în acest fel verbe complexe cu sensuri complet diferite faţă de cele iniţiale. De exemplu, verbul to cry înseamnă „a striga”, dar to cry up înseamna „a aprecia, a preţui”, to put înseamnă „a pune”, dar to put up înseamnă „a gazdui”, iar to put up with înseamnă „a se înţelege bine cu (cineva)”. Această lucrare este destinată tuturor cunoscătorilor de limbă engleză de circulaţie internaţională, dar în egală măsură şi celor care vor studia în viitor şi vor dori să şi-o perfecţioneze, verbele complexe reprezentând un capitol foarte dificil nu numai pentru străini, ci şi pentru vorbitorii nativi. De asemenea, lucrarea este destinată profesorilor, studenţilor şi traducătorilor, pentru că acest subiect prezintă o mare dificultate în predare, studiere şi traducere, fiindcă, un verb complex are mai multe sensuri (fiind folosit şi în registrul familiar, şi în comerţ, navigaţie, legături telefonice, şi în registrul popular). De aceea trebuie să fim cu toţii atenţi la contextul în care se află verbul complex, la structura lui, la sensul lui fie literal sau idiomatic, şi atunci când noi o să înţelegem ce reprezintă el, va fi cu mult mai uşor a-l utiliza în vorbire, şi cu mult mai simplu înţeles în context.},
url = {https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/7324},
}