Agresivitatea în comportamentul școlarilor mici
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
357 11
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-14 11:41
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.922.7:373.015.3 (1)
Psihologie (1700)
Genuri de școli de cultură generală. Învățământ de cultură generală (969)
SM ISO690:2012
LOSÎI, Elena. Agresivitatea în comportamentul școlarilor mici. In: Formarea initiala si continua a psihologilor in domeniul protectiei copilului fata de violenta. 26 octombrie 2018, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, 2018, pp. 88-100.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Formarea initiala si continua a psihologilor in domeniul protectiei copilului fata de violenta 2018
Conferința "Formarea initiala si continua a psihologilor in domeniul protectiei copilului fata de violenta"
Chișinău, Moldova, 26 octombrie 2018

Agresivitatea în comportamentul școlarilor mici


CZU: 159.922.7:373.015.3
Pag. 88-100

Losîi Elena
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 25 ianuarie 2019


Rezumat

Research and official statistics report dramatic increase of aggressiveness in last three decades in many countries, including Moldova. Aggression and aggressive behaviour have become the most visible problem in the field of formal education. The experimental approach described in this article revealed that the aggressiveness is a phenomenon that is increasing nowadays.

Cuvinte-cheie
aggressive behavior, verbal aggression, physical aggression, negativity, irritability