Antiantioxidanţii de origine vegetală şi acţiunea lor de stabilizare a componentelor extractive
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
975 7
Ultima descărcare din IBN:
2022-05-14 17:41
SM ISO690:2012
RUDIC, Valeriu; RUDI, Ludmila; CEPOI, Liliana; CHIRIAC, Tatiana; MISCU, Vera; COJOCARI, Angela; UNGUREANU, Laurenţia; IAŢCO, Iulia; SADOVNIC, Daniela. Antiantioxidanţii de origine vegetală şi acţiunea lor de stabilizare a componentelor extractive. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2011, nr. 3(315), pp. 112-118. ISSN 1857-064X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Numărul 3(315) / 2011 / ISSN 1857-064X

Antiantioxidanţii de origine vegetală şi acţiunea lor de stabilizare a componentelor extractive

Pag. 112-118

Rudic Valeriu1, Rudi Ludmila1, Cepoi Liliana1, Chiriac Tatiana1, Miscu Vera1, Cojocari Angela1, Ungureanu Laurenţia2, Iaţco Iulia1, Sadovnic Daniela1
 
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
2 Institutul de Zoologie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

Было изучено действие биологически активных веществ из виноградных косточек на антиоксидантную активность и стабильность экстрактов из биомассы Spirulina platensis. В результате исследования была доказана целесообразность дополнения экстрактов спирулины полифенольными добавками из виноградных косточек с образованием биологически активных комплексов обладающих высокой антиоксидантной активностью и стабильностью. Таким образом, была доказана возможность использования растительных полифенолов в качестве стабилизаторов антиоксидантной активности микроводорослевых препаратов.

The action of biologically active substances isolated from grape seed on the antioxidant activity and stability of cyanobacteria Sprulina platensis extracts has been studied. It has been proved that it is expedient to supplement spirulina extracts with polyphenolic additives isolated from grape seed to form biologically active substances that possess a high antioxidant activity and long time stability. Thus, employment of vegetal polyphenols as enhancers and stabilizers of the antioxidant activity of microalgal products has been proved to be feasible.