Особливості реалізації принципів гласності та відкритості під час касаційного оскарження судових рішень у кримінальному провадженні в Україні
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
893 23
Ultima descărcare din IBN:
2024-03-12 12:03
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.1 (1476)
Acțiune penală. Investigație penală. Procedură penală (1451)
SM ISO690:2012
ВІЛЬГУШИНСЬКИЙ, Володимир. Особливості реалізації принципів гласності та відкритості під час касаційного оскарження судових рішень у кримінальному провадженні в Україні. In: Jurnalul juridic national: teorie şi practică, 2018, nr. 6(34), pp. 185-190. ISSN 2345-1130.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Numărul 6(34) / 2018 / ISSN 2345-1130

Особливості реалізації принципів гласності та відкритості під час касаційного оскарження судових рішень у кримінальному провадженні в Україні

Peculiarities of transparency and openness principles during cassation of court decision in criminal proceeding in Ukraine

CZU: 343.1

Pag. 185-190

Вільгушинський Володимир
 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 
 
Disponibil în IBN: 23 ianuarie 2019


Rezumat

Статтю присвячено з’ясуванню питань реалізації засад гласності й відкритості під час касаційного оскарження судових рішень у кримінальному провадженні, що зумовлено особливостями процесуальної форми організації касаційного провадження кримінального судочинства. Виокремлено найбільш істотну особливість касаційного оскарження судових рішень у кримінальному судочинстві України, яка полягає в унормуванні можливості здійснення письмового касаційного провадження.  Відстоюється позиція, що закріплення в кримінальному процесі норми про здійснення спрощеного порядку касаційного оскарження у вигляді письмового касаційного провадження зумовлює заочний касаційний розгляд, який суперечить специфіці контрольної спрямованості цієї форми перевірки судових рішень та виправлення судових помилок, а також суттєво обмежує реалізацію засад гласності й відкритості кримінального судочинства в суді касаційної інстанції

The article is devoted to clarification of the transparency and openness principles implementation during the cassation appeal of court decisions in criminal proceedings, due to the peculiarities of the procedural form of cassation procedure organization in criminal proceedings. The significant feature of the cassation appeal of court decisions in the criminal justice system of Ukraine is outlined, which is to standardize the possibility of written cassation proceeding.  Stand up for position that rule of the simplified cassation appeal procedure in criminal proceeding in the form of written cassation proceeding causes absentee cassation hearing, which contradicts the specifics of the control of this judicial review form and the correction of court errors. This fact led to a significant restriction of the implementation of the principles of transparency and openness of criminal proceedings in the court of cassation.

Cuvinte-cheie
принцип, гласність, відкритість, судовий розгляд, кримінальне провадження, кримінальний процес, кримінальне судочинство.,

principle, transparency, openness, judicial proceedings, criminal proceedings, criminal procedure, criminal justice.