Возможность использования подземных вод для орошения в Республике Молдова
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
671 1
Ultima descărcare din IBN:
2019-01-31 11:22
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
556:626.81/.84 (1)
Hidrosfera. Apa în general. Hidrologie (380)
Inginerie hidrotehnică în general (21)
SM ISO690:2012
ЖАЛАЛИТЕ, Г.; ЖЕЛЯПОВ, В.; NICOARA, Igor. Возможность использования подземных вод для орошения в Республике Молдова. In: Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM. 2017, nr. 2, pp. 5-17. ISSN 1857-0046.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Numărul 2 / 2017 / ISSN 1857-0046

Возможность использования подземных вод для орошения в Республике Молдова

Possibility of using ground water for irrigation in the Republic of Moldova

CZU: 556:626.81/.84

Pag. 5-17

Жалалите Г., Желяпов В., Nicoara Igor
 
Институт геологии и сейсмологии АНМ
 
Disponibil în IBN: 16 ianuarie 2019


Rezumat

Data on estimation of possibility to use ground water for irrigation in the Republic of Moldova are shown in the paper. It's reflected irrigation experience in other countries. There are estimated dependency of first ground water level, soil zone and type of water. It's shown data on suitability of ground water for irrigation based on ground water monitoring data of 2014, estimated by SARandStebler irrigation coefficient.

Prezenta lucrare reflectă datele privind posibilitatea utilizării apelor subterane pentru irigare în Republica Moldova. Este reflectată expirienţa irigării în alte ţări.Este apreciat raportul adâncimii pânzei apelor freatice de zona pedologică şi tipul apelor. Sunt reflectate datele privind concordanţa apelor subterane Republicii Moldova pentru irigare în baza datelor de monitoring pentru anul 2014, conform coeficienţilor SAR, şi de Irigare (Stebler).

В данной статье приводится данные о возможности использования подземных вод, для орошения в Республики Молдова. Отражены данные опыта орошения в других странах. Оценен фактор глубины залегания грунтовых вод в зависимости от почвенной зоны и типа вод. Приведены данные по оценке пригодности подземных вод Республика Молдова для орошения по данным мониторинга подземных вод за 2014г, основанных на расчетах коэффициентов САР, и иригационого (Стэблера).

Cuvinte-cheie
irrigation, Ground water, Republic of Moldova, SAR, SAR,

irigare, apele subterane, Republica Moldova,

орошение, подземные воды, Республика Молдова, САР

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Jalalite, G.P.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Jeleapov, V.I.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Nicoara, I.N.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ru'><p>Возможность использования подземных вод для орошения в Республике Молдова</p></title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2017</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1857-0046</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>irrigation</subject>
<subject>Ground water</subject>
<subject>Republic of Moldova</subject>
<subject>SAR</subject>
<subject>SAR</subject>
<subject>irigare</subject>
<subject>apele subterane</subject>
<subject>Republica Moldova</subject>
<subject>орошение</subject>
<subject>подземные воды</subject>
<subject>Республика Молдова</subject>
<subject>САР</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>556:626.81/.84</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2017-12-31</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p>Data on estimation of possibility to use ground water for irrigation in the Republic of Moldova are shown in the paper. It&#39;s reflected irrigation experience in other countries. There are estimated dependency of first ground water level, soil zone and type of water. It&#39;s shown data on suitability of ground water for irrigation based on ground water monitoring data of 2014, estimated by SARandStebler irrigation coefficient.</p></description>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p>Prezenta lucrare reflectă datele privind posibilitatea utilizării apelor subterane pentru irigare &icirc;n Republica Moldova. Este reflectată expirienţa irigării &icirc;n alte ţări.Este apreciat raportul ad&acirc;ncimii p&acirc;nzei apelor freatice de zona pedologică şi tipul apelor. Sunt reflectate datele privind concordanţa apelor subterane Republicii Moldova pentru irigare &icirc;n baza datelor de monitoring pentru anul 2014, conform coeficienţilor SAR, şi de Irigare (Stebler).</p></description>
<description xml:lang='ru' descriptionType='Abstract'><p>В данной статье приводится данные о возможности использования подземных вод, для орошения в Республики Молдова. Отражены данные опыта орошения в других странах. Оценен фактор глубины залегания грунтовых вод в зависимости от почвенной зоны и типа вод. Приведены данные по оценке пригодности подземных вод Республика Молдова для орошения по данным мониторинга подземных вод за 2014г, основанных на расчетах коэффициентов САР, и иригационого (Стэблера).</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>