Dinamica întreruperilor de sarcină  în Republica Moldova în anii 1995-2015  
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
150 2
Ultima descărcare din IBN:
2019-01-23 13:46
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
613.888.2(478) (1)
Sănătatea şi igiena sistemului nervos. Sănătate şi etică (67)
SM ISO690:2012
BOLDIȘOR (CARCEA), Elena. Dinamica întreruperilor de sarcină  în Republica Moldova în anii 1995-2015  . In: Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice. 2018, nr. 1, pp. 108-118. ISSN 1857-3630.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Numărul 1 / 2018 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630

Dinamica întreruperilor de sarcină  în Republica Moldova în anii 1995-2015  

Dynamics of abortions in the Republic of Moldova in 1995- 2015


CZU: 613.888.2(478)
JEL: J13, J19, J17, I39.
Pag. 108-118

Boldișor (Carcea) Elena
 
Institutul Naţional de Cercetări Economice
 
Disponibil în IBN: 10 ianuarie 2019


Rezumat

În articol sunt prezentate rezultatele cercetării cu privire la dinamica avorturilor în Republica Moldova în anii 1995-2015. Studiul este bazat pe datele Biroului Național de Statistică cu privire la numărul de avorturi. Indicatorii avorturi au fost recalculați pentru populația rezidentă, ceea ce oferă un grad mai înalt de veridicitate a intensității fenomenului de întrerupere de sarcină. Rezultatele cercetării demonstrează că rata avorturilor la 1000 de nașteri vii și la 1000 de femei de vârstă reproductivă în Republica Moldova pe parcursul perioadei analizate 1995-2015 a suportat schimbări în descreșterea incidenței cu circa 3 ori. O metodă de contracepție modernă este utilizată de 42% din femei căsătorite sau care se află în parteneriat. Se constată o dinamică pozitivă în structura metodelor de întrerupere a sarcinilor. Totodată, în comparație cu țările economic dezvoltate, utilizarea avortului ca metodă de prevenire a sarcinii nedorite rămâne una ridicată, ceea ce impune necesitatea de promovare continuă a culturii contraceptive și creșterii accesibilității populației la metode moderne de prevenire a sarcinii nedorite.

In the article the results of the research regarding the dynamics of abortions in the Republic of Moldova in 1995-2015 are presented. The study is based on the data of National Bureau of Statistics with reference to the number of abortions. The indicators on abortions have been recalculated for the resident population, which gives a higher level of accuracy on the intensity of pregnancy interruption. The results of the research show that in the Republic of Moldova during the period 1995-2015 the rate of abortions per 1,000 live births on 1,000 women of reproductive age has experienced changes in the incidence decrease by around 3 times. A modern contraception method is used by 42% of married women or who live with a partner. There is a positive dynamics in the structure of the methods of the pregnancy interruptions. However, compared to countries with developed economies, practicing abortion as a method of preventing unwanted pregnancy is still high, which imposes the need for continuous promotion of contraceptive culture and increasing accessibility of population to modern methods of preventing unwanted pregnancy.

Cuvinte-cheie
întrerupere de sarcină, metode de contracepție, comportamentul sexual.,

abortion, contraceptive methods, spontaneous abortion.