Colaborarea Republicii Moldova cu NATO în noile condiții geopolitice
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
32 5
Ultima descărcare din IBN:
2019-03-25 15:03
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
327.7(478) (1)
Activitatea organizațiilor internaționale și interguvernamentale (26)
SM ISO690:2012
PÎRŢAC, Grigore; STAN, Valentina. Colaborarea Republicii Moldova cu NATO în noile condiții geopolitice. In: Moldoscopie. 2018, nr. 4(83), pp. 174-183. ISSN 1812-2566.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Moldoscopie
Numărul 4(83) / 2018 / ISSN 1812-2566

Colaborarea Republicii Moldova cu NATO în noile condiții geopolitice

Moldova cooperation with NATO in the new geopolitical conditions


CZU: 327.7(478)
Pag. 174-183

Pîrţac Grigore1, Stan Valentina2
 
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 9 ianuarie 2019


Rezumat

Principalele obiective strategice asumate de Republica Moldova, potrivit Planului Individual de Acțiuni al parlamentului, constau în realizarea integrării europene, intensificarea dialogului și aprofundarea relațiilor cu structurile euroatlantice, una dintre acțiunile importante fiind ca ,,forțele sale armate să servească și să protejeze dezvoltarea democratică a statului”, inclusiv prin exercitarea controlului democratic comprehensiv” asupra acestui „element de bază al securității naționale”.

The main strategic objectives assumed by the Republic of Moldova, according to the Individual Action Plan of the Parliament, are to achieve European integration, intensify dialogue and deepen relations with Euro-Atlantic structures, one of the important actions being that its armed forces serve and protect the democratic development of the state", including by "exercising comprehensive democratic control" on this "basic element of national security".

Cuvinte-cheie
NATO, Republica Moldova, Uniunea Europeană, SUA, Europa de Sud-Est, etc.