Comunicarea electorală: reglementarea comportamentului mass-media în campaniile electorale din Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
256 17
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-08 19:47
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[324+32.019.51:654.19](478) (1)
Alegeri. Plebicist. Referendum. Campanie electorală. Corupție electorală. Vicierea alegerilor. Rezultatele alegerilor (85)
Telecomunicații și telecomandă (organizare, funcționare) (55)
SM ISO690:2012
PERU-BALAN, Aurelia; SITARI, Daniela. Comunicarea electorală: reglementarea comportamentului mass-media în campaniile electorale din Republica Moldova. In: Moldoscopie. 2018, nr. 4(83), pp. 100-113. ISSN 1812-2566.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Moldoscopie
Numărul 4(83) / 2018 / ISSN 1812-2566

Comunicarea electorală: reglementarea comportamentului mass-media în campaniile electorale din Republica Moldova

Election communication: regulating the mass media behavior in electoral campaigns in the Republic of Moldova


CZU: [324+32.019.51:654.19](478)
Pag. 100-113

Peru-Balan Aurelia1, Sitari Daniela2
 
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Universitatea de Studii Europene din Moldova
 
Disponibil în IBN: 9 ianuarie 2019


Rezumat

This article aims to elucidate the concept of electoral communication and the role of mass-media in the electoral campaigns. It also reflects the domestic mass-media obligations and rights regulated by national legislation, including the Electoral Code and the Audiovisual Code. The study gives information on the authorities' initiative to secure the national information space, concept included in 2018 in the Audiovisual Code.

Cuvinte-cheie
campanie electorală, comunicare electorală, mass-media, Codul Electoral, Codul Audiovizualului, propaganda, securitate informațională.