Labyrinths of federalism: the way of Kurdistan
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
43 3
Ultima descărcare din IBN:
2019-04-14 13:19
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
323.2(567) (1)
Relația dintre popor și stat. Activități politice interne (71)
SM ISO690:2012
MORARU, Victor; SULAIMAN, Rafic. Labyrinths of federalism: the way of Kurdistan. In: Moldoscopie. 2018, nr. 4(83), pp. 80-90. ISSN 1812-2566.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Moldoscopie
Numărul 4(83) / 2018 / ISSN 1812-2566

Labyrinths of federalism: the way of Kurdistan


CZU: 323.2(567)
Pag. 80-90

Moraru Victor1, Sulaiman Rafic2
 
1 Academy of Sciences of Moldova,
2 Mardin Artuklu University
 
Disponibil în IBN: 9 ianuarie 2019


Rezumat

Iraqi Kurdistan's policy is a particularly interesting case study to examine the tension between aspirations towards federalism and internal self-de-termination, and to test the usefulness and opportunity of such a federalist project. The Kurdish issue has always been one of the sensitive issues of the Middle East. Following the fall of Saddam Hussein's regime, the Constitution of 15 October 2005 recognized the self-proclaimed Kurdish federal area. This new Iraqi federalism has generated a number of uncertainties and interrogations regarding, in particular, the current and future status of Iraq. The article is dedicated to examining the conditions in which the formation of a federal / in-dependent Kurdish state would be feasible and plausible..   

Politica Kurdistanului irakian reprezintă un studiu de caz deosebit de interesant pentru a examina tensiunea dintre aspirațiile spre federalism și auto-determinarea internă, și pentru a testa utilitatea și oportunitatea unui astfel de proiect federalist. Problema kurdă a constituit dintotdeauna una dintre problemele sensibile ale Orientului Mijlociu. După căderea regimului lui Saddam Hussein, Constituția din 15 octombrie 2005 a recunoscut zona federalizată kurdă auto-proclamată. Acest nou federalism irakian a generat o serie de incertitudini și interogații în ceea ce privește, în special, statutul actual și viitor al Irakului. Articolul este dedicat examinării condițiilor în care formarea unui stat kurd federal / independent ar fi fezabilă și plauzibilă.