Dimensiuni heraldice ale simbolurilor naţional-statale ale Republicii Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
39 2
Ultima descărcare din IBN:
2019-04-02 14:18
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
929.6(478) (10)
Heraldică (23)
SM ISO690:2012
MINASCURTA, Cezar. Dimensiuni heraldice ale simbolurilor naţional-statale ale Republicii Moldova. In: Moldoscopie. 2018, nr. 4(83), pp. 72-79. ISSN 1812-2566.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Moldoscopie
Numărul 4(83) / 2018 / ISSN 1812-2566

Dimensiuni heraldice ale simbolurilor naţional-statale ale Republicii Moldova

Heraldic dimensions of national-state symbols of the Republic of Moldova


CZU: 929.6(478)
Pag. 72-79

Minascurta Cezar
 
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
 
Disponibil în IBN: 9 ianuarie 2019


Rezumat

Prezenta publicație este consacrată problemei elucidării dimensiunilor heraldice ale simbolurilor naţional-statale ale Republicii Moldova. Simbolurile de Stat sunt partea exterioară distinctivă care permit deosebirea unui popor sau a unui stat de alte popoare şi alte state. În cadrul oricărui stat este vizibilă o multitudine de drapele şi steaguri, de steme, care se supun unei anumite ierar-hii, treapta superioară revenind Drapelului de Stat și Stemei de Stat, care constituie simbolurile principale şi oficiale ale statului, fiind unele dintre cele mai importante atribute ale suveranităţii naţional-statale.

This publication focuses on the elucidation of the heraldic dimensions of the national-state symbols of the Republic of Moldova. State symbols are the distinctive outer part that allows the distinction of a people or a state of other pe-oples and other states. Within each state, a multitude of flags and steams, which are subject to a certain hierarchy, the upper step being the State Flag and State Coat of arms, which constitute the main and official symbols of the state, being some of the most important attributes of national-state sovereignty.

Cuvinte-cheie
Simboluri național-statale, drapel, stemă, imn, emblemă, cromatică națională.,

National-state symbols, flag, coat of arms, anthem, emblem, national chromatics.