Aspectele clinice ale limfoamelor non-Hodgkin cu afectarea primară a ganglionilor limfatici abdominali.
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
339 6
Ultima descărcare din IBN:
2020-08-16 18:16
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616-006.44-091.8-036-037 (1)
Patologie. Medicină clinică (3962)
SM ISO690:2012
ROBU, Maria; FEGHIU, Veronica; MUSTEAŢĂ, Larisa; BURUIANA, Sanda; POPESCU, Maria; CHIU, Maria; FOSA, Olga. Aspectele clinice ale limfoamelor non-Hodgkin cu afectarea primară a ganglionilor limfatici abdominali.. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2018, nr. 2-3(59-60), pp. 78-82. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 2-3(59-60) / 2018 / ISSN 1857-0011

Aspectele clinice ale limfoamelor non-Hodgkin cu afectarea primară a ganglionilor limfatici abdominali.

Clincal aspects of non-Hodgkin lymphoma with primary lymph nodes involvement.

Клинические аспекты неходжкинских лимфом с первичным поражением абдоминальных лимфатических узлов.


CZU: 616-006.44-091.8-036-037
Pag. 78-82

Robu Maria1, Feghiu Veronica1, Musteaţă Larisa1, Buruiana Sanda1, Popescu Maria1, Chiu Maria2, Fosa Olga1
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Oncologic
 
Disponibil în IBN: 5 ianuarie 2019


Rezumat

Au fost studiate aspectele clinice la 65 pacienţi cu limfom non-Hodgkin cu afectarea primară a ganglionilor limfatici abdominali în vârstă de la 2 până la 73 de ani. Diagnosticul în toate cazurile a fost confirmat morfologic. S-a constatat că LNH cu afectarea primară a ganglionilor limfatici abdominali, s-au dezvoltat mai frecvent la persoanele cu vârsta de 40-59 de ani (58,8%), preponderent la bărbaţi (69,2%). La copii şi pacienţii cu vârsta 19-39 de ani au fost diagnosticate doar LNH de tip agresiv, care au predominat şi în grupul de 40-59 de ani. LNH indolente s-au dezvoltat doar la persoanele cu vârsta de peste 40 de ani, preponderent de peste 60 de ani (53,3%) . La etapele iniţiale procesul tumoral s-a răspândit în ganglionii limfatici inghinali (50,0%), mediastinali (31,1%). Metastaze extranodale la copii au avut loc mai frecvent în sistemul nervos central (100%), la adulţi – în ficat (80,0%), splină (64,4%), iar la personele cu vârsta de peste 60 de ani şi în maduva oaselor (36,3%). La copii afectarea măduvei oaselor a avut loc numai într-un caz. La adulţi interesarea măduvei oaselor a fost înregistrată doar în LNH indolente.

Clinical aspects were studied in 65 patients with non-Hodgkin’s lymphoma with primary abdominal lymph nodes involvement aged from 2 to 73. In all the cases the diagnosis was morphologically confirmed. It was found that NHL with primary abdominal lymph nodes involvement developed more frequently in people from the age group 40-59 (58,8%), predominantly in males (69,2%). In children and patients aged from 19 to 39, only aggressive types of NHL were diagnosed, which also prevailed at 40-59 years old. Indolent NHL has developed only in people over 40 years old, predominantly over 60 (53,3%). At the initial stages the tumoral process spread to inguinal lymph nodes (50,0%) and to mediastinal ones (31,1%). Extranodal metastases in children occurred more frequently in the central nervous system (100%), in adults - in the liver (80,0%), spleen (64,4%), and in pacients over 60 years old - in the bone marrow (36.3%). In children, bone marrow involvement occurred only in one case. In adults, bone marrow was affected only in case of indolent NHL.

Изучены клинические аспекты неходжкинских лимфом с первичным поражением абдоминальных лимфатических узлов у 65пациентов в возрасте от 2 до 73 лет. Во всех случаях диагноз был подтвержден морфологическим исследованием опухоли. Установлено, что неходжкинские лимфомы с первичным поражением абдоминальных лимфатических узлов чаще развивались у лиц в возрасте 40-59 лет (58,8%), преимущественно у мужчин. У детей и взрослых в возрасте 19-39 лет был диагностирован только агрессивный тип опухоли, который преобладали в возрастной категории 40-59 лет. Индолентенные неходжкинские лимфомы диагностировали только у пациентов старше 40 лет, преимущественно старше 60 лет (53,3%). На начальных этапах опухолевый процесс распространился в паховые (50,0%) и средостенные(31,1%) лимфатические узлы. Экстранодальные метастазы у детей чаще наблюдали в центральной нервной системе (100%), у взрослых – в печени (80,0%), селезенке (64,4%)б в то время как у лиц в возрасте старше 60 лет и в костном мозге (36,6%). У детей метастазирование в костный мозг было выявлено только в одном случае. У взрослых вовлечение в опухолевый процесс костного мозга наблюдали лишь при индолентных неходжкинских лимфомах.

Cuvinte-cheie
limfom non-Hodgkin, ganglionii limfatici abdominali, Vârstă.

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Robu, M.V.</dc:creator>
<dc:creator>Feghiu, V.</dc:creator>
<dc:creator>Musteaţă, L.Z.</dc:creator>
<dc:creator>Buruiana, S.</dc:creator>
<dc:creator>Popescu, M.</dc:creator>
<dc:creator>Chiu, M.</dc:creator>
<dc:creator>Fosa, O.</dc:creator>
<dc:date>2018-12-25</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'><p>Au fost studiate aspectele clinice la 65 pacienţi cu limfom non-Hodgkin cu afectarea primară a ganglionilor limfatici abdominali &icirc;n v&acirc;rstă de la 2 p&acirc;nă la 73 de ani. Diagnosticul &icirc;n toate cazurile a fost confirmat morfologic. S-a constatat că LNH cu afectarea primară a ganglionilor limfatici abdominali, s-au dezvoltat mai frecvent la persoanele cu v&acirc;rsta de 40-59 de ani (58,8%), preponderent la bărbaţi (69,2%). La copii şi pacienţii cu v&acirc;rsta 19-39 de ani au fost diagnosticate doar LNH de tip agresiv, care au predominat şi &icirc;n grupul de 40-59 de ani. LNH indolente s-au dezvoltat doar la persoanele cu v&acirc;rsta de peste 40 de ani, preponderent de peste 60 de ani (53,3%) . La etapele iniţiale procesul tumoral s-a răsp&acirc;ndit &icirc;n ganglionii limfatici inghinali (50,0%), mediastinali (31,1%). Metastaze extranodale la copii au avut loc mai frecvent &icirc;n sistemul nervos central (100%), la adulţi &ndash; &icirc;n ficat (80,0%), splină (64,4%), iar la personele cu v&acirc;rsta de peste 60 de ani şi &icirc;n maduva oaselor (36,3%). La copii afectarea măduvei oaselor a avut loc numai &icirc;ntr-un caz. La adulţi interesarea măduvei oaselor a fost &icirc;nregistrată doar &icirc;n LNH indolente.</p></dc:description>
<dc:description xml:lang='en'><p>Clinical aspects were studied in 65 patients with non-Hodgkin&rsquo;s lymphoma with primary abdominal lymph nodes involvement aged from 2 to 73. In all the cases the diagnosis was morphologically confirmed. It was found that NHL with primary abdominal lymph nodes involvement developed more frequently in people from the age group 40-59 (58,8%), predominantly in males (69,2%). In children and patients aged from 19 to 39, only aggressive types of NHL were diagnosed, which also prevailed at 40-59 years old. Indolent NHL has developed only in people over 40 years old, predominantly over 60 (53,3%). At the initial stages the tumoral process spread to inguinal lymph nodes (50,0%) and to mediastinal ones (31,1%). Extranodal metastases in children occurred more frequently in the central nervous system (100%), in adults - in the liver (80,0%), spleen (64,4%), and in pacients over 60 years old - in the bone marrow (36.3%). In children, bone marrow involvement occurred only in one case. In adults, bone marrow was affected only in case of indolent NHL.</p></dc:description>
<dc:description xml:lang='ru'><p>Изучены клинические аспекты неходжкинских лимфом с первичным поражением абдоминальных лимфатических узлов у 65пациентов в возрасте от 2 до 73 лет. Во всех случаях диагноз был подтвержден морфологическим исследованием опухоли. Установлено, что неходжкинские лимфомы с первичным поражением абдоминальных лимфатических узлов чаще развивались у лиц в возрасте 40-59 лет (58,8%), преимущественно у мужчин. У детей и взрослых в возрасте 19-39 лет был диагностирован только агрессивный тип опухоли, который преобладали в возрастной категории 40-59 лет. Индолентенные неходжкинские лимфомы диагностировали только у пациентов старше 40 лет, преимущественно старше 60 лет (53,3%). На начальных этапах опухолевый процесс распространился в паховые (50,0%) и средостенные(31,1%) лимфатические узлы. Экстранодальные метастазы у детей чаще наблюдали в центральной нервной системе (100%), у взрослых &ndash; в печени (80,0%), селезенке (64,4%)б в то время как у лиц в возрасте старше 60 лет и в костном мозге (36,6%). У детей метастазирование в костный мозг было выявлено только в одном случае. У взрослых вовлечение в опухолевый процесс костного мозга наблюдали лишь при индолентных неходжкинских лимфомах.</p></dc:description>
<dc:source>Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale 59-60 (2-3) 78-82</dc:source>
<dc:subject>limfom non-Hodgkin</dc:subject>
<dc:subject>ganglionii limfatici abdominali</dc:subject>
<dc:subject>Vârstă.</dc:subject>
<dc:title><p>Aspectele clinice ale limfoamelor non-Hodgkin cu afectarea primară a ganglionilor limfatici abdominali.</p></dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>