Evoluţia pieţei de publicitate din Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
229 13
Ultima descărcare din IBN:
2020-10-13 15:54
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
659.13/.16:347.77(478) (1)
Publicitate. Reclamă (79)
Drept comercial. Dreptul societăţilor comerciale (1004)
SM ISO690:2012
GRIGORAŞ, Maria. Evoluţia pieţei de publicitate din Republica Moldova. In: Economica. 2018, nr. 4(106), pp. 20-40. ISSN 1810-9136.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Economica
Numărul 4(106) / 2018 / ISSN 1810-9136

Evoluţia pieţei de publicitate din Republica Moldova

Evolution of the Advertising Market in the Republic of Moldova


CZU: 659.13/.16:347.77(478)
JEL: L81, L82, M31, M37, M38.
Pag. 20-40

Grigoraş Maria
 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 5 ianuarie 2019


Rezumat

Piaţa publicității autohtone este destul de fragmentată, dar cu un bogat potenţial de creştere rapidă. De aceea, ea a şi atras atenţia operatorilor proveniți prin intermediul acestei filiere. Totuşi, există nişte impedimente legislative, care retardează elaborarea strate-giilor de durată ale acestui domeniu. Realizarea acestui studiu a implicat folosirea unor metode calitative, analiza se-cundară a documentelor oficiale relevante. Analiza de tip desk-research (analiză non-exhaustivă) a cuprins: legislaţia din domeniul mass-media, statistici oficiale ce țin de mass-media, grila de programe pentru televiziuni, structura site-urilor/portalurilor.

The domestic advertising market is fairly fragmented, but with a rapid growth potential. That is why it drew the attention of the operators in this branch. However, there are some legislative impediments that delay the development of long-term strategies for this sector.
This study involved the use of qualitative methods, the secondary analysis of the rele-vant official documents. The desk-research analysis (non-exhaustive analysis) included: mass-media legislation, official media statis-tics, television grid, site/portal structure.

Cuvinte-cheie
piaţa publicității autoh-tone, canal media, monitori-zare, publicitate outdoor, reţele de socializare.,

analiză, W,

s, O, T, audit, rating