Психолого-педагогические аспекты и дидактический потенциал хореографии в развитии координационных двигательных способностей младших школьников
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
591 5
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-30 11:54
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
376.3+792.8 (1)
Educația, instruirea unor categorii speciale de persoane. Învățământ special (391)
Teatru. Artă scenică. Reprezentații teatrale (412)
SM ISO690:2012
АКЧИУ, В.; РАКУ, Жанна. Психолого-педагогические аспекты и дидактический потенциал хореографии в развитии координационных двигательных способностей младших школьников. In: Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială . 2018, nr. 4(53), pp. 115-120. ISSN 1857-0224.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Numărul 4(53) / 2018 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432

Психолого-педагогические аспекты и дидактический потенциал хореографии в развитии координационных двигательных способностей младших школьников

Psychopedagogical aspects and choreography didactical potential in coordination motor abilities development in primary school children

Aspecte psihopedagogice și potențialul didactic al coreografiei în dezvoltarea abilitaților motrice la școlarii mici

CZU: 376.3+792.8

Pag. 115-120

Акчиу В.1, Раку Жанна2
 
1 Liceul Teoretic „M. Lomonosov“, mun. Chișinău,
2 Молдавский Государственный Университет
 
Disponibil în IBN: 30 decembrie 2018


Rezumat

В статье рассматриваются вопросы значимости развития психомоторных и координационных двигательных способностей у детей младшего школьного возраста средствами танца. Авторами анализируются, с одной стороны, характеристики возрастных особенностей и потребности моторной сферы детей начальной школы, а с другой – потенциал хореографического искусства для развития координационных двигательных способностей в этот возрастной период.

The importance and the significance of psychomotor and coordination abilities development at little school children by dance activities are revealed. The article contains the age characteristics and needs of the motor sphere at little school children and the potential of choreographic art for coordination motor abilities development at little scholars.

Articolul prezintă importanța dezvoltării abilităților psihomotorii și de coordonare la copiii de vârstă școlară mică prin intermediul activității de dans. Autorii analizează, pe de o parte, specificul virstei scolare mici, nevoile sferei motrice, iar pe de altă parte, potențialul artei coregrafice pentru dezvoltarea și coorodnarea abilităților motrice la școlarii mici.

Cuvinte-cheie
развитие, младший школьник,

координационные двигательные способности, моторная сфера, хореографическое искусство, танец