From the International Law of Peace, to the Global Law of peace. Towards a Global Order of Peace
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
385 1
Ultima descărcare din IBN:
2019-11-28 10:37
SM ISO690:2012
ANTONESCU, Madalina Virginia. From the International Law of Peace, to the Global Law of peace. Towards a Global Order of Peace. In: 4th Central and Eastern European LUMEN International Scientific Conference on Education, Sport and Health. 29-30 septembrie 2017, Iași. Iași, România: LUMEN Conference Center, 2017, pp. 13-14.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
4th Central and Eastern European LUMEN International Scientific Conference on Education, Sport and Health 2017
Conferința "4th Central and Eastern European LUMEN International Scientific Conference on Education, Sport and Health"
Iași, Romania, 29-30 septembrie 2017

From the International Law of Peace, to the Global Law of peace. Towards a Global Order of Peace


Pag. 13-14

Antonescu Madalina Virginia
 
Romanian Diplomatic Institute, Bucharest
 
Disponibil în IBN: 27 decembrie 2018


Rezumat

The XXIst century society will be marked, in our opinion, by the necessity of state and non-state actors, as well as of the global actors, to insure peace, security, prosperity for their nations, for their companies, and a general state of stability at international level. Peace is an international collective right, a fundamental principle of law in our contemporary international juridical order, a constant feature within different kind of international structures (westphalian, proto-global, global societies), and also, a basic need for insuring the survival of the entire human civilization. Peace is a good and a human value, and also, a major premise for insuring a high quality of human life and a healthy, regenerated natural environment, as well. Peace represents also the fundamental condition for providing wealth, civilizational progress for peoples and nations, as well as for the whole international society, as such. Our paper explores some future trends of the “peace” concept, and its new meanings, caused by raising the level of legal protection (from the national level to the global level, as conceiving a unanimously-recognized and respected, legal meaning of “peace”).

Societatea secolului XXI va fi marcată, în opinia noastră, de necesitatea actorilor statali şi non-statali, inclusiv a actorilor globali, de a asigura pacea, securitatea, prosperitatea pentru statele lor, pentru companiile lor, precum şi o stare generală de stabilitate la nivel internaţional. Pacea este un drept colectiv internaţional dar şi un principiu fundamental de drept în ordinea noastră contemporană internaţională de drept, precum şi o trăsătură constantă în cadrul diferitelor tipuri de structuri internaţionale (westphaliene, proto-globale, societăţi globale) şi de asemenea, reprezintă o nevoie de bază pentru asigurarea supravieţuirii întregii civilizaţii umane. Pacea este un bun şi o valoare umană dar şi o premisă majoră pentru asigurarea unei înalte calităţi a vieţii umane şi pentru un mediu înconjurător curat, sănătos, regenerat. Pacea este de asemenea, condiţia fundamentală pentru furnizarea de bunăstare şi progres civilizaţional pentru popoare şi naţiuni ca şi pentru întreaga societate internaţională. Lucrarea noastră explorează câteva din tendinţele viitoare ale conceptului «păcii» şi noile sale înţelesuri, provocate de ridicarea nivelului de protecţie juridică (de la nivelul naţional la nivelul global, în ceea ce priveşte un înţeles legal, universal-recunoscut şi respectat al păcii»).

Cuvinte-cheie
international law of peace, global order of peace, Charter of Global principles of Peace, pacta sunt servanda