Dezvoltarea intereselor ocupaționale la vârsta adolescentă
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
364 13
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-26 12:48
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.922.8 (67)
Psihologie (1162)
SM ISO690:2012
RACU, Igor; BOIANGIU, Carmen. Dezvoltarea intereselor ocupaționale la vârsta adolescentă. In: Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială . 2018, nr. 3(52), pp. 61-79. ISSN 1857-0224.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Numărul 3(52) / 2018 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432

Dezvoltarea intereselor ocupaționale la vârsta adolescentă

Developing vocational interests in adolescents


CZU: 159.922.8
Pag. 61-79

Racu Igor, Boiangiu Carmen
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 18 decembrie 2018


Rezumat

În acest articol prezentăm rezultatele experimentului de constatare și experimentului formativ realizat în cadrul cercetării problemei dezvoltării intereselor ocupaționale la vârsta adolescentă. Sunt descrise rezultatele obținute în experimentul de constatare, elementele principale a programului formativ realizat și rezultatele obținute de subiecții din grupul experimental și cel de control în cadrul experimentul de control care ne-au permis să demonstrăm eficacitatea intervențiilor psihologice elaborate și implementate în cadrul cercetării.

The constatative and formative experiment of developing vocational interests in adolescents are presented in this article. The result of constatative experiment, the main elements of psychological intervention and the results of adolescents from experimental and control groups are described. The attained results allow us to demonstrate the efficiency of psychological intervention elaborated and implemented in our research.

Cuvinte-cheie
Teoria lui Holland, interese ocupaționale, dezvoltarea intereselor ocupaționale, intervenții psihologice.,

vârsta adolescentă, personalitate, grup experimental, grup de control