Понятие алиментного договора и его место в системе частноправовых договоров
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
52 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
347.6 (173)
Dreptul familiei. Dreptul ereditar (succesoral). Moştenitori. Succesori (161)
SM ISO690:2012
ПОНОМАРЕНКО, Оксана. Понятие алиментного договора и его место в системе частноправовых договоров. In: Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11/2(323), pp. 106-109. ISSN 1810-309X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 11/2(323) / 2018 / ISSN 1810-309X

Понятие алиментного договора и его место в системе частноправовых договоров

Concept of aliment contract and its place in the system of private contracts


CZU: 347.6
Pag. 106-109

Пономаренко Оксана
 
Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2018


Rezumat

В статье исследованы специфические признаки алиментного договора, которые имеют нормообразующее значение и позволяют отграничить этот договор от похожих гражданско-правовых сделок. Алиментный договор предложено рассматривать относящимся к отдельному типу гражданско-правовых договоров – семейным договорам. В качестве отличительных черт алиментного договора, позволяющих его идентифицировать, названы: специфический субъектный состав; безвозмездность, односторонность и консенсуальность; направленность на предоставление содержания члену семьи или родственнику, которые оказались в сложном материальном положении. Эти признаки положены в основу предложенного автором определения алиментного договора с целью его нормативного закрепления.

The article examines the specific features of the aliment contract, which have normative value and allow us to delimit this contract from similar civil transactions. Alimony contract is proposed to consider related to a particular type of civil law contracts - family contracts. As distinctive features of maintenance agreement, which allow to identify it, are specific subject composition; gratuitousness, one-sidedness and consensuality; focus on providing members of family or relatives who are in a difficult financial situation. These signs are the basis for the definition of the aliment contract proposed by the author with the purpose of its normative consolidation.

Cuvinte-cheie
алиментный договор, семейный договор, консенсуальность, безвозмездность, односторонность.,

гражданский договор

BibTeX Export

@article{ibn_11352,
author = {Darii, V.A.},
title = {Probleme de diagnostic şi tratament contemporan în cancerul laringian
},
journal = {Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale},
year = {2010},
volume = {27 (4)},
pages = {114-119},
month = {Sep},
abstract = {(RO) Au fost trataţi 1425 de bolnavi cu cancer laringian, stadiul I, IIa, IIb, IIIa, IIIb, IVa. A fost efectuat tratament radioterapeutic,
crioterapeutic, lazeroterapie şi combinat, în diferite variante de asociere a radioterapiei, intervenţiei chirurgicale
şi hipertermiei. Hipertermia electromagnetică locală cu frecvenţă înaltă provoacă reacţii degenerative – patomorfoză de
gradul II, în 72 % cazuri. Duce la scăderea incidenţei recidivelor şi metastazelor, favorizează durata supravieţuirii bolnavilor
la 3-5 ani, constituind 72,2% şi 69%, respectiv. Evidarea ganglionară cervicală profi lactică este o metodă sigură de
profi laxie a metastazelor regionale nedepistate clinic.},
abstract = {(EN) In the last 30 years1425 patients with larynx cancer in I, IIa, IIb, IIIa, IIIb and IVa stages were treated. Combined
methods of tumor therapy were performed. The treatment included radiotherapy, hyperthermia and surgery associated in
different variants. The local electromagnetic hiperthermia of high frequency produced degenerative reactions – pathomorphosis
of II stage – in 72%. It also reduced the incidence of recurrences and metastasis thus increasing the survival of the
patients: 3-years survival in 72,2% and 5-years survival in 69%.},
url = {https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/11352},
}