The treatment possibilities of patients with relapsed Hodgkin’s lymphoma, stages I and II: descriptive, retrospective study
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
304 7
Ultima descărcare din IBN:
2020-08-25 21:53
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616-006.441-036-08 (1)
Patologie. Medicină clinică (4185)
SM ISO690:2012
DĂNILĂ, Aliona. The treatment possibilities of patients with relapsed Hodgkin’s lymphoma, stages I and II: descriptive, retrospective study. In: Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova. 2018, nr. 3(17), pp. 52-60. ISSN 2345-1467.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Numărul 3(17) / 2018 / ISSN 2345-1467

The treatment possibilities of patients with relapsed Hodgkin’s lymphoma, stages I and II: descriptive, retrospective study


CZU: 616-006.441-036-08
Pag. 52-60

Dănilă Aliona
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 15 decembrie 2018


Rezumat

Treatment of relapsed Hodgkin’s lymphoma in stages I-II after complete remission remains poorly effective (54.2%-68.0%) and life expectancy over 5 years is 80%.

Cuvinte-cheie
Hodgkin’s lymphoma, relapses, treatment.