Dimensiunile impactului medico – social a populației vîrstnice
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
424 23
Ultima descărcare din IBN:
2021-07-15 18:42
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
314.18+614.2-053.9 (1)
Populaţie (125)
Organizarea publică şi profesională a sănătăţii (584)
SM ISO690:2012
NEGARĂ, Anatolie; GREJDIANU, Tudor; LISNIC, Natalia. Dimensiunile impactului medico – social a populației vîrstnice. In: Revista ştiinţifico-practică ”Info-Med” . 2018, nr. 2(32), pp. 61-63. ISSN 1810-3936.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista ştiinţifico-practică ”Info-Med”
Numărul 2(32) / 2018 / ISSN 1810-3936

Dimensiunile impactului medico – social a populației vîrstnice

Particularities of the socio-medical impact among the older population


CZU: 314.18+614.2-053.9
Pag. 61-63

Negară Anatolie, Grejdianu Tudor, Lisnic Natalia
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 14 decembrie 2018


Rezumat

In this paper, the author analyses certain social, medical and economic aspects of the older population. In the article, the authors investigate certain demographic, medical and social consequences of the population aging phenomena, as well as the strategies aimed at the improvement and protection of the aging population's state of health.

Cuvinte-cheie
aging population, state of health, aging phenomena, protection