Evoluţia incidenţii, mortalităţii, prevalenţii şi supravieţuirii de 5 ani şi peste prin tumori maligne în Republica Moldova anii 1999-2016
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
134 9
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-24 15:10
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
314.4:618.1-006.04(478)"1999-2016" (1)
Demografie. Studiul populației (352)
Științe medicale. Medicină (5142)
SM ISO690:2012
MEREUŢĂ, Ion; POPESCU, Constantin. Evoluţia incidenţii, mortalităţii, prevalenţii şi supravieţuirii de 5 ani şi peste prin tumori maligne în Republica Moldova anii 1999-2016. In: Revista ştiinţifico-practică "Info-Med" . 2018, nr. 2(32), pp. 46-55. ISSN 1810-3936.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista ştiinţifico-practică "Info-Med"
Numărul 2(32) / 2018 / ISSN 1810-3936

Evoluţia incidenţii, mortalităţii, prevalenţii şi supravieţuirii de 5 ani şi peste prin tumori maligne în Republica Moldova anii 1999-2016

The evolution of the incidence, mortality, prevalence and the 5 years or more survival rate through malignant tumors in the Republic of Moldova between 1999-2016


CZU: 314.4:618.1-006.04(478)"1999-2016"
Pag. 46-55

Mereuţă Ion, Popescu Constantin
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 14 decembrie 2018


Rezumat

Cancer is ranked 11th on the global overall morbidity rate and the second in mortality patterns. Malignant tumors in the Republic of Moldova are ranked second in the morbidity structure and took the second place in the mortality rate after cardiovascular diseases. In 2016, 9930 patients were affected by cancer, which accounted for 279.4%, and 6162 patients died, correlated to 175.3%.

Cuvinte-cheie
cancer, incidence, prevalence, survival, mortality.