Cercetări farmacologice experimentale privind efectele adverse ale asocierii alprazolam+bromazepam
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
477 2
Ultima descărcare din IBN:
2019-09-23 12:27
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
615.214.22.065 (1)
Medicamentele potrivit acţiunii lor principale (262)
SM ISO690:2012
CHIRIŢĂ, Cornel; ZANFIRESCU, Anca; MARINECI, Cristina Daniela; ŞTEFĂNESCU, Emil; ZBÂRCEA, Cristina Elena; ŞEREMET, Oana Cristina; VELESCU, Bruno-Ştefan; NEGREŞ, Simona; MIHAI, Dragoş Paul. Cercetări farmacologice experimentale privind efectele adverse ale asocierii alprazolam+bromazepam. In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2018, nr. 4(78), pp. 57-61. ISSN 1729-8687.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 4(78) / 2018 / ISSN 1729-8687

Cercetări farmacologice experimentale privind efectele adverse ale asocierii alprazolam+bromazepam

Pharmacological experimental research on the adverse effects of alprazolam+bromazepam association.

Фармакологические экспериментальные исследования побочных эффектов ассоциации алпразолам+бромазепам


CZU: 615.214.22.065
Pag. 57-61

Chiriţă Cornel, Zanfirescu Anca, Marineci Cristina Daniela, Ştefănescu Emil, Zbârcea Cristina Elena, Şeremet Oana Cristina, Velescu Bruno-Ştefan, Negreş Simona, Mihai Dragoş Paul
 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“
 
Disponibil în IBN: 12 decembrie 2018


Rezumat

In lucrarea de faţă ne-am propus cercetarea preclinică a potenţialului farmacotoxicologic al asocierii dintre două benzodiazepine: alprazolam şi bromazepam. Cercetările noastre s-au efectuat la şoareci prin teste farmacologice specifice de evaluare a efectului miorelaxant (testul rotarod) şi a efectului asupra memoriei şi achiziţiei spaţiale (labirintul acvatic Morris). Dozele administrate au fost. alprazolam 0,5 mg/kg corp şi bromazepam 0,75 mg/kg corp. In urma cercetărilor efectuate, putem afirma că cele două benzodiazepine studiate, alprazolam şi bromazepam, la dozele administrate, singure sau in asociere, nu influenţează in sens negativ abilitatea şoarecilor de a se menţine pe axul in rotaţie sau capacitatea de a invăţa şi de a memora poziţia platformei in testul labirintului acvatic Morris

In the present paper we have researched, through experimental pharmacology studies, the pharmacotoxicological potential of the association between two benzodiazepine drugs: alprazolam and bromazepam. Our research has performed using specific pharmacological tests to evaluate the effect of miorelaxant (rotarod test) and effect on memory and spatial acquisition (Morris aquatic labyrinth). The doses administered were alprazolam 0.5 mg/kg body weight and bromazepam 0.75 mg/ kg body weight. Based on our research, we can state that the studied benzodiazepines, alprazolam and bromazepam, at the doses administered alone or in combination, do not adversely affect the ability of mice to maintain on the rotating spindle or the ability to learn and to remember platform position in the Morris aquatic labyrinth test..    

В этой статье мы поставили себе цель провести доклинические исследования фармакотоксикологического потенциала ассоциации между двумя бензодиазепинами: альпразоламином и бромазепамом. Наши исследования проводились на мышах с помощью специфических фармакологических тестов для оценки влияния миорелаксанта (тест ротарода) и влияния на память и пространственное поглощение (водный лабиринт Морриса). Доза альпразолама была 0,5 мг/кг массы тела и бромазепа – 0,75 мг/кг массы тела. Основываясь на наших исследованиях, мы можем констатировать, что два исследуемых бензодиазепина, альпразолам и бромазепам в указанных дозах, вводимых отдельно или в комбинации, не оказывают отрицательного влияния на способность мышей поддерживать ось вращения или способность учиться и помнить позицию платформы в тесте водного лабиринта Морриса

Cuvinte-cheie
alprazolam, bromazepam, testul rotarod, labirintul acvatic Morris