Starea de sănătate a populaţiei din localităţile rurale în relaţie cu calitatea aerului din interior
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
346 6
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-19 23:44
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
614.2:614.71(478-22) (1)
Organizarea publică şi profesională a sănătăţii (588)
Igiena aerului, apei, solului. Poluarea şi controlul său (44)
SM ISO690:2012
CAZACU-STRATU, Angela; CROITORU, Cătălina; CIOBANU, Elena. Starea de sănătate a populaţiei din localităţile rurale în relaţie cu calitatea aerului din interior. In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2018, nr. 3(77), pp. 30-36. ISSN 1729-8687.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 3(77) / 2018 / ISSN 1729-8687

Starea de sănătate a populaţiei din localităţile rurale în relaţie cu calitatea aerului din interior

The health of the rural population in relation to indoor air quality

Здоровье сельского населения в зависимости от качества воздуха в помещении


CZU: 614.2:614.71(478-22)
Pag. 30-36

Cazacu-Stratu Angela12, Croitoru Cătălina21, Ciobanu Elena2
 
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 12 decembrie 2018


Rezumat

Aproximativ două milioane de oameni mor în fiecare an datorită utilizării dispozitivelor de încălzire și de gătit, rezultând un milion care suferă de boală pulmonară obstructivă, majoritatea victimelor fiind femei. Scopul acestui studiu a fost de a determina starea sănătății publice și a calității aerului în sala de gătit. 150 de persoane au fost interogate în trei zone ale republicii, iar parametrii microclimatici au fost determinați în momentul gătitului. Analiza profilurilor a arătat că jumătate dintre respondenți suferă bronșită frecventă, 28% au suferit de pneumonie, cel puțin o dată, 12% suferă bronșită obstructivă, 7% - astm și doar o singură persoană bolnavă de cancer pulmonar. Dintre toți respondenții, 20% au un diagnostic de boală cardiacă ischemică și 7% au suferit de accident vascular cerebral. Cele mai frecvente surse de combustibil utilizate de populație sunt lemnul (73%), cărbune brut (1,3%), cărbune prelucrat (2%), biomasa (0,7%) și reziduurile de plante (67%). Ca urmare a utilizării acestor surse în timpul gătitului, sa constatat o creștere a concentrației de dioxid de carbon de la 0,06% la 0,4%, ceea ce depășește nivelul maxim permis de 0,3%.

About two million people dies each year because of the heating and cooking systems, one million of them had died as a result of obstructive lung diseases, most of victims were women. The aim of this study was to assess the health of population and the quality of indoor air. 150 people were surveyed in three different areas of the country. The microclimatic parameters in the kitchen have been determined, while the dishes were prepared. The analysis of the questionnaires have shown that the half of those surveyed had suffered frequently of bronchitis, 28% at least once had suffered of pneumonia, 12% of people are suffering of obstructive bronchitis, 7% – of asthma, and one person of lung cancer. 20% of investigated respondents have been diagnosed with ischemic heart disease and 7% of them – with stroke. The most common sources of fuel used by the population are wood (73%), raw coal (1,3%), processed coal (2%), biomass (0,7%) and crop residues (67%). A high level of carbon dioxide concentration from 0,06% to 0,4% was determined in the kitchen air, as a result of using those fuel sources, the concentration of which exceeds the allowable maximum of 0,3%.

Около двух миллионов человек ежегодно умирают из-за использования устройств нагревания и приготовления пищи, в результате один миллион страдают обструктивной болезнью легких, большинство жертв составляют женщины. Целью данного исследования было определение состояния здоровья населения и качества воздуха в помещении приготовления пищи. Были допрошены 150 человек в трех зонах республики и были определены микроклиматические параметры в момент приготовления пищи. Анализ анкет показал, что половина опрошенных страдают частым бронхитом, 28% страдали от пневмонии, по крайней мере один раз, 12% страдали обструктивным бронхитом, 7% – астмой и только один человек болел раком легких. Из всех опрошенных 20% имеют диагноз ишемической болезни сердца и 7% – инсульта. Наиболее распространенными источниками топлива, которые используется населением, являются: древесина (73%), уголь (1,3%) и уголь обработанный (2%), биомасса (0,7%) и растительные остатки (67%). В результате использования этих источников во время приготовления пищи было установлено повышение концентрации диоксид углерода от 0,06% до 0,4%, что превышает максимально допустимый уровень – 0,3%.

Cuvinte-cheie
aer, sănătate,

poluare închisă, gătit