Bogdan Petriceicu Hasdeu – deschizător de drumuri în cercetarea mitologiei autohtone
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
364 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-18 19:46
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1(478).09 (297)
Literatură romanică balcanică (Literatură română) (1551)
SM ISO690:2012
BUTNARU, Tatiana. Bogdan Petriceicu Hasdeu – deschizător de drumuri în cercetarea mitologiei autohtone. In: Limba Română . 2018, nr. 7-8(249-250), pp. 170-178. ISSN 0235-9111.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Limba Română
Numărul 7-8(249-250) / 2018 / ISSN 0235-9111

Bogdan Petriceicu Hasdeu – deschizător de drumuri în cercetarea mitologiei autohtone


CZU: 821.135.1(478).09
Pag. 170-178

Butnaru Tatiana12
 
1 Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
 
Disponibil în IBN: 10 decembrie 2018


Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-69077</doi_batch_id>
<timestamp>1638701486</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Limba Română </full_title>
<issn media_type='print'>02359111</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2018</year>
</publication_date>
<issue>7-8(249-250)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>Bogdan Petriceicu Hasdeu &ndash; deschizător de drumuri &icirc;n cercetarea mitologiei autohtone</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Tatiana</given_name>
<surname>Butnaru</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2018</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>170</first_page>
<last_page>178</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>