Bogdan Petriceicu Hasdeu – deschizător de drumuri în cercetarea mitologiei autohtone
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
365 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-18 19:46
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1(478).09 (297)
Literatură romanică balcanică (Literatură română) (1551)
SM ISO690:2012
BUTNARU, Tatiana. Bogdan Petriceicu Hasdeu – deschizător de drumuri în cercetarea mitologiei autohtone. In: Limba Română . 2018, nr. 7-8(249-250), pp. 170-178. ISSN 0235-9111.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Limba Română
Numărul 7-8(249-250) / 2018 / ISSN 0235-9111

Bogdan Petriceicu Hasdeu – deschizător de drumuri în cercetarea mitologiei autohtone


CZU: 821.135.1(478).09
Pag. 170-178

Butnaru Tatiana12
 
1 Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
 
Disponibil în IBN: 10 decembrie 2018


Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-69077</cfResPublId>
<cfResPublDate>2018-11-01</cfResPublDate>
<cfVol>249-250</cfVol>
<cfIssue>7-8</cfIssue>
<cfStartPage>170</cfStartPage>
<cfISSN>0235-9111</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/69077</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>Bogdan Petriceicu Hasdeu &ndash; deschizător de drumuri &icirc;n cercetarea mitologiei autohtone</p></cfTitle>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2018-11-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2018-11-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-16860</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2018-11-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-16860</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-16860-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2018-11-01T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Butnaru</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Tatiana</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>