The strategy of crisis management in the commercial banks of the Republic of Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
67 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
330.1 (120)
Știință economică. Concepte economice de bază (109)
SM ISO690:2012
VORNICOVA, Natalia; SPEIANU, Viorica. The strategy of crisis management in the commercial banks of the Republic of Moldova. In: EcoSoEn. 2018, nr. 4, pp. 82-86. ISSN 2587-344X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
EcoSoEn
Numărul 4 / 2018 / ISSN 2587-344X

The strategy of crisis management in the commercial banks of the Republic of Moldova

Стратегия антикризисного управления в коммерческих банках Республики Молдова


CZU: 330.1
Pag. 82-86

Vornicova Natalia, Speianu Viorica
 
Free International University of Moldova
 
Disponibil în IBN: 8 decembrie 2018


Rezumat

Long-term development of the banking sector directly depends on a correct, well-developed strategy of the bank. One of the methodologies of the internal crisis management activities of commercial banks in the Republic of Moldova is the development and implementation of the bank's strategy.

Долгосрочное развитие банковского сектора напрямую зависит от правильной, развитой стратегии банка. Один из методов внутреннего кризисного регулирования деятельности коммерческих банков в Республике Молдова является разработка и реализация стратегии банка.

Cuvinte-cheie
bank, crisis management, strategy.,

key elements