Evaluation activity and particularly its regulation in the Republic of Belarus
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
150 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
330.3 (191)
Dinamica economică. Circuit economic (185)
SM ISO690:2012
BORZDOVA, Tatiana; SVIRID, Olga. Evaluation activity and particularly its regulation in the Republic of Belarus. In: EcoSoEn. 2018, nr. 1-2, pp. 54-57. ISSN 2587-344X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
EcoSoEn
Numărul 1-2 / 2018 / ISSN 2587-344X

Evaluation activity and particularly its regulation in the Republic of Belarus

Activitatea de evaluare și particularitățile reglementării acesteia în Republica Belarus


CZU: 330.3
Pag. 54-57

Borzdova Tatiana, Svirid Olga
 
Belarusian State University
 
Disponibil în IBN: 6 decembrie 2018


Rezumat

This work is devoted to the analysis of assessment activities in the Republic of Belarus. It examines the state regulation of the activity: legislative framework, the system of standards of valuation of objects of civil rights, the organization of attestation of appraisers in the country.

Acest articol este dedicat analizei activității de evaluare a obiectelor în Republica Belarus. Este prezentată reglementarea de stat a acesteia: cadrul legislativ, sistemul de standarde pentru evaluarea obiectelor de drept civil, organizarea atestării evaluatorilor din țară.

Cuvinte-cheie
appraisal services, facility assessment, subject assessment, attestation of appraisers.,

evaluation standards