Doctorul habilitat Valeriu Cușnir la 60 de ani
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
476 11
Ultima descărcare din IBN:
2020-12-13 06:53
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
34(478)(092) (20)
Drept. Jurisprudență (10214)
SM ISO690:2012
JUC, Victor; SPRINCEAN, Serghei; ROŞCA, Alexandru; MORARU, Victor; MOCANU, Victor; ALBU, Natalia; BRÎNZĂ, Sergiu; MÎNDRU, Valeriu. Doctorul habilitat Valeriu Cușnir la 60 de ani. In: Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2018, nr. 2(177), pp. 237-238. ISSN 1957-2294.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Numărul 2(177) / 2018 / ISSN 1957-2294

Doctorul habilitat Valeriu Cușnir la 60 de ani


CZU: 34(478)(092)
Pag. 237-238

Juc Victor1, Sprincean Serghei1, Roşca Alexandru1, Moraru Victor1, Mocanu Victor1, Albu Natalia1, Brînză Sergiu2, Mîndru Valeriu1
 
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 3 decembrie 2018


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Juc, V.I.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Sprincean, S.L.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Roşca, A.N.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Moraru, V..</creatorName>
<affiliation>Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Mocanu, V.I.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Albu, N.V.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Brînză, S.M.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat din Moldova, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Mîndru, V.I.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'><p>Doctorul habilitat Valeriu Cușnir la 60 de ani</p></title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2018</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1957-2294</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>34(478)(092)</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2018-11-19</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>