Dificultăți în integrarea socioprofesională a tinerilor pe piața muncii
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
436 39
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-18 15:41
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
331.548-053.6 (2)
Piața muncii. Piața brațelor de muncă (277)
SM ISO690:2012
CHISTRUGA-SINCHEVICI, Inga. Dificultăți în integrarea socioprofesională a tinerilor pe piața muncii. In: Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2018, nr. 2(177), pp. 113-122. ISSN 1957-2294.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Numărul 2(177) / 2018 / ISSN 1957-2294

Dificultăți în integrarea socioprofesională a tinerilor pe piața muncii

Difficulties in socio-professional integration of young people into the labor market


CZU: 331.548-053.6
Pag. 113-122

Chistruga-Sinchevici Inga
 
Institutul Naţional de Cercetări Economice
 
Disponibil în IBN: 2 decembrie 2018


Rezumat

Integrarea socioprofesională este un aspect prioritar din viața fiecărui tânăr și are implicații esențiale asupra consolidării potențialului uman. Articolul refl ectă unele rezultate ale studiului, "Problemele-cheie în integrarea tinerilor în câmpul muncii" realizat de Centrul de Cercetări Demografi ce al INCE în parteneriat cu PNUD în cadrul Observatorului de Competențe axat pe tineri. În cadrul acestui studiu au fost chestionați tineri care activează în cadrul întreprinderilor autohtone nu mai mult de 3 ani și intervievați experţi – angajatori. S-a constatat că integrarea tinerilor în câmpul muncii este un proces complex datorită situației pe piața muncii din țară. Rezultatele studiului atestă că principalele dificultăți ale tinerilor în integrarea în câmpul muncii sunt: fluxul mare de informație, necorespunderea teoriei însușite cu practica, insuficiența deținerii competențelor profesionale, necorespunderea dintre specialitatea obținută și postul de muncă, lipsa studiilor de specialitate, lipsa unui mentor etc. Carențele în formarea profesională a tinerilor creează unele dificultăți pentru angajatori, precum neîndeplinirea responsabilităților în termenii prevăzuți, ceea ce poate genera pierderi de resurse

Socio-professional integration is an issue of priority in every young person’s life and has crucial implications for strengthening human potential. This article reflects some results of the study Key Issues in the Integration of Young People intro the Labor Market conducted by Center for Demographic Studies of NIER in partnership with UNDP within the „Youth-centered Skills Observatory” project. In this study were questioned young people who have been working in local enterprises for less than 3 years and were interviewed as well experts - employers. It has been found that youth employment is a complex process due to the situation on the local labor market. The results of the study revealed that the main difficulties of young people in integration into the labor market are: the rich flow of information, the inconsistency between learning theory and practice, the lack of professional skills, the mismatch between specialty of workers and held jobs, the lack of specialized studies, the lack of mentor etc. Weaknesses in education and vocational training of young people create many difficulties for employers, such as falling to meet the deadline, which may generate losses

Cuvinte-cheie
piaţa muncii, tânăr, integrare socioprofesională, mentor, practica de specialitate,

studii.